Aktuality

Tísňové linky

  • Tísňová linka: 112
  • Hasiči: 150
  • Záchranná služba: 155
  • Městská policie: 156
  • Policie: 158

Odbor ochrany MMOl
Telefon: 588 488 521
odb.ochrany@olomouc.eu

Počasí

Aktuality

Město podpoří aktivity v oblasti bezpečnosti

03.11.2017
Rada města Olomouce na svém posledním jednání schválila program pro poskytnutí dotací v oblasti ochrana obyvatel. Dotační program je zaměřen na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a další činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel.

Protipovodňová opatření začala, město chce minimalizovat dopad stavby na život obyvatel

12.10.2017
Slavnostním zahájením dnes oficiálně začala II. B etapa Protipovodňových opatření Olomouc. Na nábřeží řeky Moravy, kde už začalo vykácení dřevin a další přípravné práce, se dopoledne sešli zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s.p., ministr zemědělství ČR Marián Jurečka a také zástupci města, které v celém projektu vystupuje jako chráněný subjekt. Na následném brífinku pak zástupci Povodí Moravy představili i rámcový harmonogram celé II. B etapy, která bude trvat dohromady 53 měsíců.

Policie pátrá po ztracené seniorce

06.10.2017
Policisté územní odboru Olomouc se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pohřešované ženě, která je Stanislava Minkovičová, narozena 8. 8. 1945, bytem v Olomouci v ulici Purkyňova. Pohřešovaná seniorka měla během včerejšího dne 5. 10. 2017 odejít z místa svého bydliště, aniž by někomu sdělila, kam jde. Do této chvíle domů nepřišla a nepodala o sobě žádnou zprávu.

Přípravné práce k II. B etapě protipovodňové ochrany začínají

30.09.2017
Přípravu pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce zahajuje Povodí Moravy, s. p. V rámci těchto prací dojde během října nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření, začne také geotechnický monitoring pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit kácení znamená několikadenní dopravní omezení. Samotná stavba protipovodňových opatření začne nejdříve v březnu 2018.

Informace o zahájení kácení dřevin v okolí řeky Moravy

27.09.2017
Vážení občané, v říjnu zahájí Povodí Moravy, s. p. přípravné práce pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce. V rámci těchto prací dojde nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření a také k zahájení geotechnického monitoringu pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit bude kácení znamenat několikadenní dopravní omezení.

Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň

08.09.2017
Zvýšená hladina řeky Moravy, která v Olomouci dosáhla nejvyššího stupně povodňové aktivity a zasáhla téměř čtvrtinu města, byla námětem pravidelného cvičení Krizového štábu města Olomouce. Ve spolupráci s Hasičským sborem Olomouckého kraje jej připravil odbor ochrany Magistrátu města Olomouce.

Rozloučení s prázdninami s hasiči a městskou policií

29.08.2017
Žádný smutek z konce letních prázdnin, ale veselí a radost na dětských tvářích má za cíl vykouzlit akce na historickém Horním náměstí. Olomoučtí dobrovolní hasiči a městští strážníci pro děti připravili na čtvrtek 31. srpna atraktivní program. I letos se tak mohou děti přijít rozloučit s prázdninami zábavně.

Dvacet let od povodní připomenou speciální weby, povodňový zpravodaj i výstava v přístavišti

07.07.2017
Ničivé povodně před dvaceti lety zasáhly do životů tisíců lidí nejen v Olomouci. Hladina řeky Moravy místy stoupla až o šest metrů, devětadvacet tisíc domů bylo zcela nebo částečně zničeno, škody byly vyčísleny na skoro 63 miliard korun a co bylo nejbolestnější – o život přišlo padesát lidí. Od povodní v červenci roku 1997 uplynulo právě dvacet let. Pro Olomoučany je to nejen příležitost ke zvýšenému zájmu o postup protipovodňových opatření, ale i důvod ke vzpomínkám, byť mnohdy bolestným.

Tělesně postižení Olomoučané získají zdarma detektory

30.06.2017
Tělesně postiženým spoluobčanům pomohou detektory kouře a nebezpečných plynů. Celkem 84 hlásičů kouře a detektorů nebezpečných plynů, oxidu uhelnatého a zemního plynu, pro ně pořídilo město Olomouc a občanům se specifickými potřebami je rozdalo zdarma. V jejich bytech a domech je budou následně instalovat profesionální hasiči.
© Statutární město Olomouc