Aktuality

Diskutovat o protipovodňových opatřeních přišly zhruba dvě stovky lidí

27. února 2018 (út)

Více než dvě a půl hodiny včera trvalo veřejné jednání a diskuze o protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Před přibližně dvěma stovkami Olomoučanů vystoupili spolu se zástupci Povodí Moravy a zhotovitelských firem i představitelé města. Účastníci setkání dostali základní informace o celém komplexu protipovodňových opatření i detailní informace o průběhu první části II. B etapy, která se bude týkat zejména okolí mostu v Komenského ulici. Podstatnou část setkání ovšem tvořila diskuze s občany.

V průběhu II. B etapy se zásadně změní podoba koryta řeky od Komenského ulice u restaurace Bristol až za třídu Kosmonautů a budou zbourány a nově vystavěny mosty v Komenského a Masarykově ulici. Práce začnou stavbou provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložením inženýrských sítí. Lávka se bude nacházet ve vzdálenosti přibližně 20 metrů od mostu Komenského. Od července pak dojde k úplnému uzavření mostu Komenského, které potrvá patnáct měsíců. Uzavírka s sebou přinese dopravní omezení i snížení počtu parkovacích míst v ulicích blízkých stavbě.

Primátor Olomouce Antonín Staněk vysvětlil občanům, že tato etapa bude stavebně a organizačně nejnáročnější, ale současně i nejdůležitější z pohledu ochrany Olomouce před povodněmi. „Jedná se o mimořádný zásah, který nejenže ochrání Olomouc před povodní, ale současně změní podobu řeky tak, aby byla součástí života města. Jsme si vědomi toho, že probíhající stavba bude znamenat nepříjemná omezení pro mnoho Olomoučanů. Poté, kdy jsme se mohli seznámit s návrhy na organizaci stavby, jsme bojovali za minimalizaci všech negativních dopadů. Myslím, že finální varianty organizace stavby i dopravních opatření jsou přijatelným kompromisem,“ uvedl Antonín Staněk.

„Spouštíme unikátní projekt, který bude sloužit nejen jako rozhodující protipovodňová ochrana města, ale současně vytvoří veřejný prostor a přitáhne lidi k vodě. Řadu občanů Olomouce zajímala dopravní omezení, ale ta jsou jen dočasná od dubna letošního roku do září roku příštího. Ochrana životů a zdraví obyvatel a jejich majetku naopak přináší trvalou hodnotu a bude bránit povodním i za sto let,“ potvrdil po setkání s občany generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jaké byly hlavní informace ohledně stavby, které se lidé na setkání dozvěděli? Stavba skutečně začne 3. dubna. V té době nebude ještě oblast staveniště celkově uzavřená. Most v Komenského ulici zůstane plně otevřen až do 20. května, následně bude individuální doprava odkloněna, zatímco pro autobusy MHD a IZS bude otevřen až do 27. června. Po uzavření mostu budou autobusy MHD a vozidla IZS jezdit předpolím mostu mezi Pasteurovou a Sokolovskou ulicí.

Celkově je v projektu zkrácena doba stavebních prací z 53 na 48 měsíců. Objem práce přitom samozřejmě zůstává stejný, jen byl přeorganizován stavební postup a maximálně využity všechny limitní možnosti stavebních forem. Václav Gargulák na dotaz z publika vysvětlil i změnu délky prací oproti prvotním, ještě kratším termínům. „Kdysi se uvažovalo o současném bourání a budování obou velkých mostů, proto byla stavba časově kratší. Současné uzavření obou mostů by ale přineslo velké problémy v dopravě a proto se od tohoto záměru upustilo,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy.

Zhotovitel předložil městu minulý týden finální návrhy uzavírek a objízdných tras. Poté, kdy tyto návrhy projednají a schválí odpovědné orgány, všechny tyto praktické informace se objeví na webové stránce protipovodnovaopareni.eu. Na tomto webu se budou objevovat průběžně veškeré nové praktické informace. Informace o objízdných trasách dostanou lidé také na letáčcích do schránek. Stavební firmy navíc do dvou týdnů představí kontaktního pracovníka včetně mailové adresy a telefonního čísla. Tento pracovník bude po celou dobu stavby k dispozici veřejnosti.

Nejvíce dotazů v následné diskuzi mířilo na dopravní opatření či na řešení ztížené situace při parkování vozidel rezidentů. Část parkovacích míst sice kvůli stavbě zanikne, jiná ale vzniknou v uzavřených či zjednosměrněných ulicích. O opatřeních ke zlepšení situace s parkováním se ještě dále jedná. Občany zajímala také podoba veřejné zeleně po dokončení protipovodňových úprav či například bezbariérovost nově vzniklé náplavky. Jeden z dotazů mířil také na možnost využití montovaného mostu. „Tuto variantu nadále projekčně připravujeme, máme zarezervovaný most ze Státních hmotných rezerv. Nejprve ale vyhodnotíme, jak se v praxi bude chovat doprava, a teprve poté bychom toto opatření realizovali. Zprovoznění provizorního mostu totiž není jednoduché z pohledu přivedení dopravy k němu. Vnímáme jej proto jako záložní řešení,“ řekl primátor Antonín Staněk.

Stavba za 730 milionů korun navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m3/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. Dobu trvání stavby se podařilo zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře také most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po polovinách tak, aby byla zachována průjezdnost pro MHD, proto dopravní omezení budou už pouze dílčí.

Fotografie

27. února 2018 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster