Aktuality

Protipovodňová opatření: primátor chce lepší informovanost veřejnosti

3. prosince 2018 (po)

Velkou pozornost průběhu protipovodňových opatření v centru Olomouce věnuje nové vedení města. Dohodlo pravidelné schůzky s vedením Povodí Moravy, který je investorem stavby, a společné kontrolní dny na staveništi. Další novinkou je zřízení poradní komise pro protipovodňová opatření. Třetím aktuálním novým krokem je příprava veřejného jednání s občany. „Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Nová komise, která má ve vztahu k radě města poradní funkci, bude zaměřená na protipovodňová opatření. „Chci, abychom pro tuto problematiku měli odbornou komisi, jejíž členy nominují koaliční i opoziční strany,“ řekl primátor Žbánek a dodal: „Protipovodňová opatření jsou sice významným krokem pro bezpečnost města, na druhou stranu ale znamenají i mimořádně nepříjemnou komplikací nejen pro obyvatele dotčené lokality.“ Poukazuje tím například na složitou dopravní situaci, negativní vliv stavebních prací na kvalitu života nebo změny ve využití a vzhledu krajiny a veřejných prostranství.

Maximálně informovat veřejnost

Velkou důležitost přičítá radnice informování veřejnosti. Právě proto se připravuje další veřejné projednání na téma průběhu stavby. Setkání s občany je naplánováno na úterý 11. prosince od 16 hodin, odehraje se opět v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově náměstí.

Dalším tématem, které s protipovodňovými opatřeními úzce souvisí, je dopravní situace ve městě, konkrétně především v okolí Žižkova náměstí a křižovatky třídy 17. listopadu a Masarykovy. Na křižovatce jsou aktuálně na doporučení policie vypnuté semafory, protože při jejich spuštění se vytvářejí na silnicích dlouhé kolony vozidel. Tento fakt se několikrát potvrdil při pokusném krátkodobém zapnutí semaforů. Na druhou stranu je ale křižovatka bez světelné signalizace zejména v době dopravní špičky velmi nepříjemná pro řidiče i pro chodce. Primátor proto zadal odborníkům úkol hledat jiné alternativní řešení této dopravní situace.

Problémy se založením nového mostu

Mezitím probíhá samotná stavba protipovodňových opatření na celém úseku od Bristolu až téměř po most na třídě Kosmonautů. Nejen o průběhu stavby se hovořilo i na jednání vedení města a Povodí Moravy, které se odehrálo 22. listopadu. Primátor na schůzce požádal investora protipovodňových opatření, aby město podstatně dříve informoval o případných změnách v průběhu stavby.

Zástupci Povodí Moravy připustili například problém při zakládání nového mostu v ulici Komenského. K původnímu mostu chyběla jakákoliv stavební dokumentace a tak nebylo předem známo, jak byl starý most ve dně řeky založen. Při demolici se ukázalo, že v základech byla velká betonová deska, o níž nikdo nevěděl, a také piloty původního mostu jsou v zemi uložené jinak, než se čekalo. Takové skutečnosti podle Povodí Moravy způsobují stavbě komplikace a zdržení. Primátor chce, aby i přes tyto komplikace byl dodržen harmonogram stavby, aby neprodlužovala omezení a komplikace, které stavba způsobuje.

Na 2. B etapu, která ochrání centrum města a týká se úseku od Komenského ulice po třídu Kosmonautů, navazují další etapy protipovodňové ochrany. Třetí etapa promění úsek směrem k Hradisku a Černovíru, čtvrtá etapa oblast na druhé straně města na Nových Sadech. Teprve po dokončení všech etap bude protipovodňová ochrana kompletní a zajistí bezpečí Olomouce i při více než třísetleté povodni.

3. prosince 2018 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster