Aktuality

Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň

8. září 2017 (pá)

Zvýšená hladina řeky Moravy, která v Olomouci dosáhla nejvyššího stupně povodňové aktivity a zasáhla téměř čtvrtinu města, byla námětem pravidelného cvičení Krizového štábu města Olomouce. Ve spolupráci s Hasičským sborem Olomouckého kraje jej připravil odbor ochrany Magistrátu města Olomouce.

„Jako téma jsme zvolili situaci podobnou té, která Olomouc reálně zasáhla před 20 lety, kdy voda zaplavila rozsáhlé území města,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Modelová situace povodně, kvůli níž se město dostalo do režimu krizového stavu, aktivovala všechny složky krizového systému.

„Musím ocenit všechny členy krizového štábu s jakým nasazením plnili úkoly, které simulovaná situace způsobila. Naším cílem je nejen prověřit složky krizového systému a řízení, ale také poukázat na to, kam jsme se ve srovnání s rokem 1997 posunuli. Je třeba si uvědomit, že protipovodňová opatření nejsou jen stavby na území města, ale také organizační opatření, varovný a informační systém i technické vybavení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Cvičení v rámci své štábní části prověřilo činnost všech složek organizační struktury magistrátu a v rámci praktické části prezentovalo vybavení, techniku a činnost profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Na hrázi v Černovíře jsme měli možnost vidět ukázku výstavby protipovodňové hráze pomocí systému Aqua Barrier v délce asi 100 metrů. Prezentovali jsme činnost velkokapacitního čerpadla a další speciální hasičské techniky, která by byla v případě povodní nasazena, i prostory evakuačního centra na Tererově náměstí,“ popsal cvičení v terénu náměstek primátora Martin Major, který má oblast ochrany ve své kompetenci.

Výsledky činnosti všech složek krizového štábu, jednotlivých sekcí a pracovních skupin budou nyní analyzovány a zohledněny v krizovém plánu města.

Fotografie

8. září 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster