Aktuality

Město podpoří aktivity v oblasti bezpečnosti

3. listopadu 2017 (pá)

Rada města Olomouce na svém posledním jednání schválila program pro poskytnutí dotací v oblasti ochrana obyvatel. Dotační program je zaměřen na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a další činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel.

"Z dotace lze rovněž financovat pořízení, údržbu, modernizaci, renovaci a rozvoj technických prostředků i akce určené pro děti a mládež tématicky zaměřené na ochranu obyvatel," uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Oblast dotační podpory zahrnuje také vydávání periodických a neperiodických publikací i další formy činností, které jsou zaměřeny na veřejnost.

V dotačním programu na rok 2018 je připravena částka v celkové výši 800 tisíc korun. Samotný dotační program včetně termínu pro podání žádosti bude zveřejněn na úřední desce magistrátu a na webových stránkách města. “V minulých letech jsme prostřednictvím tohoto dotačního programu podpořili projekty pro dobrovolné hasiče, nákup požárních hlásičů pro domy s pečovatelskou službou nebo preventivně výchovné programy profesionálních hasičů,“ připomněl náměstek primátora Martin Major.

3. listopadu 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster