Aktuality

Zasedala Povodňová komise a Bezpečnostní rada města Olomouce

6. prosince 2014 (so)

Na svém pravidelném jednání se v pátek 5. prosince sešla Povodňová komise a Bezpečnostní rada města. Kromě pravidelných pracovních témat se pod vedením nového primátora Olomouce Antonína Staňka řešily i aktuální bezpečnostní otázky. Členové Bezpečnostní rady města se v debatě nevyhnuli ani situaci kolem muničních skladů na Zlínsku.

„Na úvodním jednání povodňové komise proběhlo zhodnocení plnění úkolů v oblasti protipovodňové ochrany za rok 2014 a zároveň byl projednán plán činnosti na rok 2015,“ uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Současně komise projednala postup přípravy projektu města Riziková území při extrémních srážkách. „Projekt řeší ochranu pro deset nejvíce ohrožených lokalit v městských částech Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Řepčín, Radíkov, Slavonín a Topolany,“ vysvětluje vedoucí Langr.

Jednání Bezpečnostní rady města Olomouce poté pokračovalo přímo v prostorách požární zbrojnice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Kromě členů vedení města se jednání zúčastnili i zástupci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Městské policie Olomouc a zástupci Armády ČR.

Bezpečnostní rada se zabývala i otázkami připravenosti města na mimořádné a krizové situace. Jedním z důležitých témat tak byla i aktuální situace související s problematikou muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. „Již jsem zaznamenal určitou obavu ze strany spoluobčanů, zda by se, s ohledem na přítomnost vojenského vybavení, nemohl podobný scénář zopakovat i v Olomouci, případně bezprostředním okolí,“ uvedl k danému tématu primátor a předseda bezpečnostní rady města Antonín Staněk. „Z tohoto důvodu byli příslušní členové jednání požádáni o zpracování podrobnějšího materiálu, který bude předložen a projednán na dalším zasedání bezpečností rady,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany Jan Langr.

„Na základě závěru jednání bezpečnostní rady mohu však již nyní veřejnost uklidnit v tom smyslu, že podobné zařízení, které by bylo svým rozsahem a charakterem srovnatelné s muničními sklady ve Vrběticích, na území města ani v jeho správním obvodu nemáme,“ zdůraznil po jednání Bezpečnostní rady města Olomouce primátor Antonín Staňek.

6. prosince 2014 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster