Aktuality

Olomoučtí dobrovolní hasiči se zdokonalovali v poskytování první pomoci

11. srpna 2023 (pá)

V hasičské zbrojnici v Černovíru bylo živo! Stala se totiž zázemím pro cvičení zaměřené na poskytování první pomoci. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Cvičení se zúčastnily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Černovíru, Droždína, Holice, Chválkovic, Lošova, Radíkova a Topolan i členové sboru dobrovolných hasičů Olomouc-město.

Cílem cvičení bylo rozšíření znalostí v oblastech resuscitace a zástavy masivního krvácení, ošetřování nejčastějších akutních stavů v urgentní medicíně, ošetřování ran a zdokonalení se v praktických dovednostech. "Hasiči si tak vyzkoušeli řešení několika krizových situací, jak v roli zachránce, tak i pacienta, které zahrnovaly ošetření zraněných při dopravní nehodě, úrazu elektrickým proudem, otevřených zlomeninách, popáleninách, amputacích či interních stavech," popsal průběh cvičení vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. 

Seznámili se také s analýzou záznamů z tísňové linky 155 a získali mnoho dalších informací v oblasti poskytování první pomoci. „Práce hasičů, kteří v rámci své činnosti zasahují u událostí nejrůznějšího charakteru, je velmi záslužná.  Několikrát už vyjížděli k situacím, ve kterých museli poskytnout první pomoc. Z tohoto důvodu se snažíme organizovat školení i v této problematice, protože jde o velmi důležitou oblast pro bezpečnost společnosti“, uvedl primátor města Miroslav Žbánek.

Cvičení probíhalo pod vedením cestovatele Marka Balickického ve spolupráci s dalšími lektory. „Pan Balicky je zdravotnický záchranář, bývalý hasič, lektor freedivingu a zážitkové první pomoci. V průběhu svého cestování po světě navštěvoval kolegy z řad hasičů a záchranářů, kde přihlížel na jejich cvičení nebo byl aktivně zapojen do výkonu služby“, přiblížil vedoucí Jan Langr. 

Fotografie

11. srpna 2023 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster