Aktuality

Informace k vývoji povodňové situace

7. dubna 2006 (pá)

7. 4. 2006, 9.30 hod. | Od 7. 4. 2006, 6.00 hod. platí v Olomouci I. stupeň povodňové aktivity. Bude i nadále pokračovat pozvolné snižování hladiny řeky Moravy.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Vodu ve vytvořených lagunách se podařilo čerpáním výrazně snížit, bude pokračovat čerpání vody ze suterénních prostor. Průjezd Černovírem byl obnoven bez omezení.

Chomoutov

Bylo ukončeno čerpání laguny ze hřišti a pokračuje se v čerpání ze suterénních prostor. Na pracovišti KMČ funguje informační služba, která rovněž zajišťuje požadavky na distribuci vysoušečů.

Nové Sady

V oblasti Rooseveltovy ulice bylo dokončeno odčerpávání, pokračuje se v ulicích Zikova a Trnkova, odčerpání laguny proběhne v pátek také v ulici Lesní.

Změna provozní doby informačního pracoviště v Chomoutově: v pracovních dnech od 8 do 18 hod. denně, v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

Kontaktní pracoviště magistrátu je občanům k dispozici v ZŠ Petřkova ul. (tel. 721 472 431, nebo 721 472 320). Zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů.
Změna provozní doby kontaktního pracoviště: v pracovních dnech od 8 do 18 hod. denně, v sobotu od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

Další informace

Školství: ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře a ZŠ a MŠ Střední Novosadská zahájí provoz v pondělí10. 4. 2006.

Silnice:

Uzavřena zůstává už jen úsek od ulice Šlechtitelů do Holice.

Zapůjčení vysoušečů

K dispozici je zatím dostačující počet 250 ks vysoušečů. Výdej vysoušečů probíhá na kontaktních pracovištích Černovír-ZŠ Petřkova, Chomoutov-KMČ a na letišti v Neředíně (pro oblast Nových Sadů) v těchto časech:
v pracovní dny 8 - 18 hod., v sobotu 8 - 16 hod., v neděli 8 - 12 hod.
Na kontaktním pracovišti Neředín-letiště je v uvedených časech zajištěn také výdej desinfekčních prostředků.

Zatopené studny

Bezplatný rozbor pitné vody ze zatopených studní po jejich asanaci bude za splnění podmínek, že studna slouží pro zásobování trvalého bydliště a že je současně jediným zdrojem pitné vody pro objekt, bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, tel. 585 719 111.

Informace najdete také na webových stránkách www.olomouc.eu, případně kontaktujte MmOl, odbor životního prostření, odd. vodního hospodářství: .

Vyčerpání zaplavených žump a septiků

<Žádost o jednorázové vyčerpání zaplavené žumpy nebo septiku je možné vyplnit a podat na kontaktním pracovišti v Černovíře-ZŠ Petřkova (pro oblast Chomoutova a Černovíra) a v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí (pro oblast Střední a Dolní Novosadská).

Čerpání bude provádět zdarma na základě těchto žádostí Středomoravská vodárenská, a.s. v týdnu od 7. 4. do 15. 4. 2006.

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz .

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomoucko.cz nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků:
Chomoutov - točna MHD
Černovír - Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady - zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce: 606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680 denně od 9.00 do 19.00 hodin.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

7. dubna 2006 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster