Aktuality

Aktuální informace povodňové komise k 16. 1. 2011, 19:30 hod.

16. ledna 2011 (ne)

Na horním toku řeky Moravy došlo ke kulminaci a projevuje se mírný pokles hladiny i na přítocích. Nadále trvá 2. povodňový stupeň na profilu Moravičany, v Litovli již také hladina Moravy kulminovala.

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc se hladina Moravy v Hynkově přiblížila na úroveň 2. stupně povodňové aktivity.

V Olomouci bude nadále Morava mírně stoupat k úrovni 1. stupně, ale dle aktuální předpovědi ČHMÚ by nemělo dojít k jeho dosažení.

Pracovníci odboru ochrany průběžně monitorují situaci na tocích v režimu stálé služby. Nepředpokládá se vznik povodňových jevů s přímým rozlivem, který by způsobil výrazné materiální škody.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy (www.chmi.cz).

16. ledna 2011 (ne)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster