Aktuality

Opatření v souvislosti s potvrzením výskytu ptačí chřipky v Olomouci

13. ledna 2017 (pá)

Vzhledem k potvrzení výskytu aviární influenzy (Nařízení Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj ze dne 13. 1. 2017) na území města Olomouce, prosíme občany, aby nálezy uhynulých ptáků na veřejných prostranstvích nahlásili Městské polici Olomouc na linku 156. To se týká i případných nálezů zraněných či zjevně nemocných ptáků, kdy je nutné se jich nedotýkat.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolupracuje se specializovaným subjektem, který zraněného nebo uhynulého ptáka z místa odstraní. "Je však třeba uklidnit situaci, neboť dosud nebyl potvrzen jediný případ nákazy přenesené na člověka od volně žijících ptáků,“ zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka. „Přikrmování volně žijících ptáků v zimě a jejich pozorování je nerizikové chování člověka, při kterém se člověk nemá šanci se ptačí chřipkou nakazit. Je také zcela nesmyslné volně žijící ptáky pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět na území města z míst, kde se nyní vzhledem k zimnímu období ve větším počtu vyskytují,“ vysvětlil Petr Loyka.

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (více než pěti kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků či dravců je samozřejmě nutné vždy kontaktovat Krajskou veterinární správu pro Olomoucký kraj na čísle 720 995 206.

Přílohy:

Otázky a odpovědi související s problematikou ptačí chřipky

Z důvodu výskytu ptačí chřípky v Olomouci, reaguje odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce na dotazy občanů. Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky i doporučení, jak postupovat v konkrétních případech. Odpovídá vedoucí OŽP Petr Loyka:

Jak postupovat při nálezu většího počtu uhynulých ptáků?

Při nálezu pěti a více uhynulých ptáků nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků či dravců je nutné vždy kontaktovat Krajskou veterinární správu pro Olomoucký kraj na čísle 720 995 206.

Je možné na území města přikrmovat i nadále ptáky do krmítek, nebo je nutné krmítka odstranit?

Není jediný důvod, proč by měla být krmítka odstraňována. Je bez obav možné ptáky do krmítek přikrmovat, stejně tak není důvod k odstraňování ptačích budek. Není nutné mít strach z nákazy od volně žijících ptáků.

Jaká opatření připravuje město k snížení počtu holubů?

Odbor životního prostředí zvolil tyto základní účinné metody:

  • odchyt holubů do speciálních zařízení,
  • řízený lov (odstřel) holubů.

Odchyt holubů do speciálních zařízení je velmi účinná metoda. Tuto činnost včetně jejich likvidace může provádět pouze oprávněná osoba.
Řízený lov (odstřel) holubů je druhou významnou metodou.
Lov holubů dle možností daných zákonem o myslivosti provádějí členové mysliveckých sdružení, popř. jednotliví myslivci.

Jaká opatření mají provést majitele nemovitostí v lokalitách se zvýšeným výskytem holubů?

Je třeba především holuby nekrmit. Dále je velmi důležité řádně uzavřít střešní (půdní) prostory. K zamezení přítomnosti holubů je možné využít i hrotový ochranný systém, nebo ochranné „sítě“ proti vniknutí ptáků.

Mohou si majitelé domů zajistit odchyt holubů samostatně?

Odchyt holubů může provádět pouze oprávněná osoba. V případě zájmu vlastníka domu, lze samozřejmě zajistit kontakt na osoby, nebo firmy provádějící odchyt holubů. Informaci podá paní Miluše Příkazská, odbor životního prostředí tel. 588 488 347

Fotografie

13. ledna 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster