Aktuality

Aktuální informace k vývoji povodňové situace

5. dubna 2006 (st)

5. 4. 2006, 09.30 hod. | Pokles výšky hladiny Moravy v Olomouci pokračoval až na 456 cm k 7. Hodině ranní. Nejvyšší 3. stupeň povodňové aktivity bude v platnosti až do poklesu výšky hladiny na 430 cm.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Hasiči dokončili odčerpávání vody v prostoru kynologického cvičiště. Během středy začne sanace poškozených míst v levobřežní části hráze. Provoz hromadné dopravy všech linek je zajištěn už v plném rozsahu. Evakuovaní občané využili možnosti návratu do svých obydlí, zbývající tři případy jsou řešeny individuálně, takže evakuační středisko na Tererově náměstí dnes ukončí aktivní činnost a přejde do pohotovostního režimu. Pracovníci Technických služeb města Olomouce rozmístili kontejnery na povodňový odpad a zahájili čištění ulic, včetně naplavenin na příjezdové komunikaci po Jablonského. Rozmístěno bylo 15 mobilních WC.

Průjezdnost Černovírem zůstává nadále omezená a pod dohledem policie.

Ve středu 5. 4. v 8 hodin zahájilo provoz detašované pracoviště magistrátu v ZŠ Petřkova ul. (tel. 737 729 839). Zajišťuje vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů atd.

Chomoutov

S ohledem kontaminaci studní byla zajištěna dodávka pitné vody cisternou do ulice Čapka Drahlovského. Mateřská škola zahájila dnes řádný provoz. Pracovníci Technických služeb města Olomouce rozmístili velkoobjemové kontejnery na povodňový odpad a zahájili čištění ulic. Rozmístěno je 5 také mobilních WC.

Na pracovišti KMČ je zřízena od středy 5. 4. denní informační služba, která bude zajišťovat také výdej vysoušečů.

Klášterní Hradisko - Černá cesta

Zatopený parovod neumožňuje spustit dodávku tepla pro část Černé Cesty. Odčerpávání spodní vody pokračuje tak, aby výměníková stanice v Sokolovské ulici mohla být zprovozněna co nejdříve.

Nové Sady

Provoz v ulici Střední Novosadská funguje bez omezení. Možnost zahájení odčerpávání vody ze zatopených částí při ulici Rooseveltova musí znovu posoudit odborníci s ohledem na výšku hladiny v Moravě a nebezpečí narušení statiky domů. Hasiči jsou připraveni zahájit čerpání okamžitě. Mateřská škola na Střední Novosadské a ZŠ Střední Novosadská zůstávají uzavřeny, zprovoznění se připravuje na pondělí 10. 4. 2006.

Další informace

Školství: Všechny základní a mateřské školy jsou ode dneška 5. 4. 2006 bez omezení v provozu s výjimkou ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře a také ZŠ a MŠ Střední Novosadská, kde bude provoz zahájen v pondělí10. 4. 2006.

Evakuační středisko na Tererově náměstí: aktivní provoz střediska bude během dne ukončen, zůstane zachován pouze pohotovostní režim.

Silnice: průjezdnost Černovíra bude během dne nadále jen omezená a pod dohledem policie, zprovoznění "myší díry" v ulici dr. Horákové se očekává v nejbližších hodinách, uzavřena zůstává spojka z Nových Sadů do Holice a ulice Šlechtitelů.

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu, nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků (od 5. 4. 2006):
Chomoutov - točna MHD
Černovír - Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady - zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce: 606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra a Chomoutova je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.

Magistrát města Olomouce stále pracuje až do odvolání v režimu krizového řízení, proto prosíme občany o shovívavost při vyřizování svých záležitostí. Ve středu 5. 4. 2006 již probíhá řádný úřední den.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

5. dubna 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster