Aktuality

Holičtí dobrovolní hasiči se brzy dočkají lepší zbrojnice

2. dubna 2015 (čt)

Nedostačující prostory jsou letitým problémem holické jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Radní včera schválili záměr, který by holickým hasičům měl v brzké budoucnosti výrazně pomoct.

Od roku 2000 SDH využívá část bývalé výměníkové stanice jako sklad materiálu a techniky, klubovnu a kancelář mají ovšem hasiči pronajaté jinde, v suterénních prostorách holické mateřské školy. Daný stav je dlouhodobě nevhodný, v Holici se ovšem nenaskýtalo mnoho jiných možností, jak situaci řešit.

Nová optimální varianta se ovšem nabídla nedávno, kdy se ukázalo, že je společnost Olterm & TD ochotna přenechat hasičům druhou, větší výměníkovou stanici. „Ve větší výměníkové stanici může vzniknout víceúčelový objekt. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější nám i hasičům, vzniknout by zde mohla navíc i kancelář pro Komisi městské části Holice a případně i holický klub seniorů,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Radní teď tedy souhlasili s tím, aby byl za tímto účelem zpracován investiční záměr rekonstrukce budovy.

Hasičská jednotka by využívala přízemní prostory, kde by bylo garážové stání hasičských vozidel, techniky, šatna a sociální zařízení. Ve druhém podlaží by vznikla společenská místnost, kanceláře KMČ a klubu seniorů. Podobné řešení už funguje v některých jiných městských částech. „Zpracování dokumentace by se mělo uskutečnit v letech 2016–2017, zahájení samotné rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici v roce 2018,“ upřesnil Martin Major.

Druhá menší výměníková stanice, kde momentálně sídlí JSDH Holice, by pak měla být postupně zrekonstruována na sklad protipovodňové ochrany.

2. dubna 2015 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster