Aktuality

Stanovisko k pádu štítové zdi v Pekařské ulici

25. srpna 2016 (čt)

V Pekařské ulici v centru Olomouce došlo ve středu 24. srpna k pádu části štítu rekonstruovaného domu. Na místě se s nastalou situací okamžitě seznámil primátor města Antonín Staněk a jeho první náměstek Martin Major. Současně byla aktivována struktura, vyplývající z havarijního plánu města Olomouce.

K pádu štítové zdi došlo v průběhu prováděných stavebních prací, protože budova právě prochází rekonstrukcí na základě platného stavebního povolení. Stavební úřad jej vydal na výměnu střešní konstrukce, opravu fasády a světlíku. Stavební práce zde provádí autorizovaná stavební firma. Z tohoto pohledu tedy probíhalo vše dle platné legislativy.

Povinnost zajistit nemovitost tak, aby neohrožovala zdraví a životy osob, je z hlediska zákona po celou dobu existence této nemovitosti na straně jejího majitele. Dům v Pekařské ulici je majetkem sdružení vlastníků jednotek.

Stavební úřad Magistrátu města Olomouce v první fázi dohlížel na to, aby byl poškozený dům zabezpečen tak, aby jeho stav neohrožoval životy a zdraví osob. V tuto chvíli je už dům zabezpečen dle doporučení statika. Pracovníci stavebního úřadu jsou na místě a společně se stavebníkem a prováděcí firmou řeší uvedení nemovitosti do řádného stavebně-technického stavu.

Otázku příčiny pádu stěny i zavinění zatím nelze nyní komentovat, věcí se bude zabývat Policie ČR. Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti.

Fotografie

25. srpna 2016 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster