Aktuality

Kvůli dešti a tání sněhu mohou stoupat hladiny řek

19. dubna 2013 (pá)

Vlivem dešťových srážek a tání sněhu na hřebenech hor zaznamenaly toky v povodí horní Moravy výraznější vzestupy. V průběhu dnešního odpoledne dosáhl průtok horní Moravy v profilu Raškov I. stupně povodňové aktivity (stav bdělosti).

Počasí i nadále ovlivňuje studená fronta, přinášející mírný trvalý déšť, s úhrny srážek do 10 mm. V průběhu noci lze od jihu očekávat postupné slábnutí srážek a k ránu i protrhávání oblačnosti. Noční teploty 9 až 6 °C s dalším postupným odtáváním sněhových zásob.

Předpokládaný vývoj:

V povodí řeky Moravy očekáváme postupné vzestupy hladin. Nejvýraznější vzestupy budou patrné na horských úsecích Moravy, kde bude pokračovat odtávání sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami. V noci z pátku na sobotu tak lze předpokládat překročení úrovně I. SPA i v dalších profilech horní Moravy.

V průběhu soboty lze předpokládat i zvyšování hladiny řeky Moravy v profilu Moravičany, kde v sobotních odpoledních hodinách předpokládáme dosažení I. SPA. Velmi podobnou situace můžeme očekávat i v profilu Hynkov.

Postupný nárůst průtoků řeky Moravy lze očekávat i v profilu Nové Sady v Olomouci, kde je však zatím podle aktuální hydrologické předpovědi dosažení stupňů povodňové aktivity nepravděpodobné.

V případě příznivého hydrometeorologického vývoje dojde ke kulminaci řeky Moravy v Olomouci v průběhu nedělních odpoledních hodin, případně v noci z neděle na pondělí na hodnotách pod úrovní I. SPA.

Situaci na tocích budou dále monitorovat pracovníci havarijní služby odboru ochrany.

Další informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Přílohy

Ing. Jan Langr
tajemník povodňové komise SMOl

19. dubna 2013 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster