Aktuality

Aktuální vývoj situace v povodí horní Moravy

26. června 2013 (st)

Ustávání srážkové činnosti během včerejšího večera a dnešní noci způsobilo, že všechny toky v ORP Olomouce a povodí horní Moravy jsou na poklesu.

Výšky hladin hlavních přítoků Moravy nad Olomoucí mají sestupnou tendenci a dle předpovědi srážkové činnosti a údajů Hlásné a předpovědní služby budou průtoky v rozhodujících měrných profilech nadále klesat.

Situace v povodí horní Moravy nad Olomoucí je průběžně monitorována Havarijní službou na odboru ochrany.

V současné době se srážky větší intenzity viditelné na radarových snímcích, vyskytují především nad Čechami a v Orlických horách. Je patrný pokles srážkové činnosti v masívu Jeseníku, ovlivňující průtoky hlavního toku Moravy, včetně přítoků.

Dle aktuálního vývoje situace v povodí horní Moravy, nepředpokládáme vznik povodňových stavů v Olomouci

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz  a dále pak na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Fotografie

26. června 2013 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster