Aktuality

Hasiči varují před vypalováním trávy

16. března 2012 (pá)

Před vypalováním suché trávy a porostů v jarních měsících varuje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a důrazně nabádá k dodržování základních pravidel. Jen tak lze zabránit zbytečným zraněním či dokonce ztrátám na životech.

  • respektujte zákaz vypalování trávy a porostů,
  • za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte,
  • při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí,
  • ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou,
  • oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
  • oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit,
  • právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

16. března 2012 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster