Aktuality

Sirény napřed promluví, teprve pak zahoukají

1. října 2008 (st)

Modernizace 33 hlasových sirén na území města Olomouce umožnila pravidelné zkoušky sirén, prováděné vždy první středu v měsíci, nejprve zahájit hlášením "proběhne zkouška sirén" a teprve následně spuštěním samotného houkání. V historickém centru města bude brzy používáno i hlášení v angličtině.

Základní informace

Sirény ve správním obvodu Statutárního města Olomouce jsou nedílnou součástí jednotného celostátního systému s názvem „Varovný a informační systém“ (dále jen VIS). V rámci státu je provozovatelem a správcem VIS Hasičský záchranný sbor ČR. Statutární město Olomouc je smluvním uživatelem určité části VIS pokrývající správní obvod obce s rozšířenou působností a proto nemá oprávnění měnit základní parametry tohoto systému bez souhlasu provozovatele.

Zkoušky sirén se konají pravidelně každou první středu v měsíci. Provádění těchto zkoušek je uloženo vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Tyto zkoušky jsou odbavovány přímo ze zadávacího pracoviště GŘ HZS Praha nebo ze zadávacího pracoviště HZS Olomouckého kraje. Statutární město Olomouc má k dispozici vlastní zadávací pracoviště na radnici pro případ řešení závažných mimořádných situací. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4. 2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění upravuje další podrobnosti a možnosti využívání systému.

S ohledem na historický význam města a s ním spojený čilý turistický ruch, byl zaslán generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky návrh na změnu při provádění akustických zkoušek sirén. Tento návrh na změnu byl uznán jako opodstatněný a všechny pravidelné zkoušky sirén od 7.9.2005 probíhají v Olomouckém kraji s časovým posunem se začátkem stanoveným na 12.10 hodin (neruší orloj).

Technický popis provedených změn

Odbavení hlasových zpráv je nyní technicky možné u všech 33 modernizovaných koncových bodů v Olomouci. Do těchto bodů již také byly vytvořeny a vloženy další hlasové zprávy (včetně zprávy „gong“ – proběhne zkouška sirén - proběhne zkouška sirén – „gong“, která je žádanou informací pro obyvatelstvo před vlastním spuštěním „houkání“ sirén.

Tato systémová změna umožnila na celém území města vysílat před prováděním zkoušek sirén výše uvedenou hlasovou zprávu o následné zkoušce. Na základě nové dohody s provozovatelem musí při provádění zkoušek sirén zadávací pracoviště místo spuštění jediné centrální (krajské nebo celostátní) zkoušky spouštět zkoušky dvě. Jednu zkoušku s předběžnou hlasovou zprávou pro město Olomouc a druhou (ve standartním formátu) pro zbytek území kraje.

Z hlediska možnosti vyrozumění zahraničních turistů je již schváleno použití vícejazyčné verze této zprávy v angličtině , němčině i ruštině a připravuje se její vysílání v historickém centru.

Zbývající koncové body v Olomouci se zastaralou technologií – tři rotační sirény, budou nahrazeny hlasovými sirénami v průběhu roku 2009 s využitím státní dotace.

1. října 2008 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster