Aktuality

Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících balónků

28. prosince 2010 (út)

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár.

Proto Vám radíme

Při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které jsou v návodech uvedeny:

  1. Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.
  2. Balón vypouštějte pouze za bezvětří!
  3. V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty.
  4. Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod.
  5. Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
  6. Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.
  7. Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku.
  8. Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.
  9. Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití!
  10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

28. prosince 2010 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster