Aktuality

Aktuální informace k vývoji povodňové situace

4. dubna 2006 (út)

4. 4. 2006, 18.30 hod. | V průběhu dne pokračovalo další snižování výšky hladiny Moravy v Olomouci až na 471 cm. Krizový štáb upozorňuje, že nejvyšší 3. stupeň povodňové aktivity bude v platnosti až do poklesu výšky hladiny na 430 cm.

Před polednem se sešla na krátkém pracovním jednání Rada města Olomouce. Uložila připravit návrh na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města k odstranění příčin a následků letošních povodňových událostí.

RMO ústy primátora vyslovila poděkování všem zasahujícím profesionálním a dobrovolným hasičům, strážníkům, policistům, záchranářům, vojákům a také dobrovolníkům a všem pracovníkům, kteří se podíleli na činnosti aktivovaných složek krizového řízení, a zároveň všem, kteří nabídli městu Olomouc pomoc, včetně partnerských měst.

Aktuální situace v jednotlivých postižených městských částech:

Černovír

Až do zítřka bude pokračovat odčerpávání vody čerpadly zpět do řeky Moravy v prostoru kynologického cvičiště. Byla provedena kontrola hráze a v případě potřeby je zajišťována sanace. V poledne byl v Černovíře obnoven provoz hromadné dopravy všech linek v plném rozsahu. Bez dodávky elektrické energie zůstává pouze Dělnický dům a kynologické cvičiště. Většina evakuovaných občanů využila možnosti návratu do svých obydlí. Služeb evakuačního střediska využívá už jen asi desítka občanů. Pracovníci Technických služeb města Olomouce rozmístili kontejnery na povodňový odpad a ve středu zahájí čištění ulic. Před zprůjezdněním Jablonského ulice provedou vyčištění od naplavenin. Do Černovíra budou také umístěny mobilní WC.

Ve středu 5. 4. v 8 hodin zahájí provoz detašované pracoviště magistrátu v ZŠ Petřkova ul. (tel. 737 729 839). Zajišťovat bude vydávání potvrzení o zaplavení a evakuaci, poradenství o sociálních dávkách, distribuci vysoušečů atd.

Chomoutov

Pokračuje odčerpávání z lokality Hrachovisko. Mateřská škola bude zprovozněna ve středu 5. 4. 2006. Během dne rozmístili pracovníci Technických služeb města Olomouce velkoobjemové kontejnery na povodňový odpad a zítra zahájí čištění ulic. Rozmístěny budou také mobilní WC.

Na pracovišti KMČ bude zřízena od středy 5. 4. denní informační služba, která bude zajišťovat také výdej vysoušečů.

Klášterní Hradisko - Černá cesta

Nadále probíhá odčerpávání vody s cílem co nejrychlejšího obnovení dodávek tepla z výměníkové stanice v ulici Sokolovská.

Nové Sady

Byla zcela zprovozněna komunikace Střední Novosadská. Odčerpávání vody ze zatopených částí při ulici Rooseveltova umožní až snížení hladiny v řece Moravě s ohledem na zachování statiky domů. Mateřská škola na Střední Novosadská a ZŠ Střední Novosadská zůstávají uzavřeny, zprovoznění se očekává v pondělí 10. 4. 2006.

Další informace

Školství: Všechny základní a mateřské školy jsou v plném provozu od středy 5. 4. 2006 bez omezení s výjimkou výše uvedených ZŠ a MŠ Petřkova v Černovíře, ZŠ a MŠ Střední Novosadská.

Evakuační středisko na Tererově náměstí: zůstává nadále v provozu.

Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: 585 719 327 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Poradenská linka pro sanace studní: 605 298 441, 605 298 440 (denně 7 - 19 hod.), podrobné informace najdete také na internetových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu, nebo Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.

Krizová linka pro řešení problematiky uhynulých zvířat (zejména uhynulých vodních ptáků) na území města Olomouce: 602 582 874, 602 445 836

Stanoviště kontejnerů výhradně určených pro uhynulá zvířata s výjimkou uhynulých vodních ptáků (od 5. 4. 2006):
Chomoutov - točna MHD
Černovír - Frajtovo nám. (u kostelíku)
Nové Sady - zastávka MHD (u čističky)

Informační linka pro řešení prevence výskytu komárů na území města Olomouce: 606 705 971

Požadavky na poskytnutí dávek sociální péče pro občany v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy vyřizuje odbor sociální pomoci magistrátu, pracoviště Hálkova 20 (přízemí), tel. 585 562 406. Pro občany Černovíra a Chomoutova je k dispozici také služba na detašovaném pracovišti v ZŠ Petřkova.

Magistrát města Olomouce stále pracuje až do odvolání v režimu krizového řízení, proto prosíme občany o shovívavost při vyřizování svých záležitostí. Ve středu 5. 4. 2006 již bude řádný úřední den.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách: 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680.

Ing. Martin Tesařík
předseda krizového štábu města Olomouce

Fotografie

4. dubna 2006 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster