Aktuality

Dar hasičům: město zaplatilo seskokovou matraci, vrtací stroj na beton a další techniku

28. ledna 2021 (čt)

Dlouhodobou velmi dobrou spolupráci města Olomouce a HZS Olomouckého kraje dnes potvrdili zástupci obou organizací předáním nového vybavení na požární stanici v Olomouci. Profesionální hasiči od města obdrželi jako každý rok finanční dar, za který tentokrát pořídili nové technické vybavení: seskokovou matraci, telemetrický systém měření náklonu stavebních konstrukcí a sadu na korunkové vrtání s diamantovým vrtacím strojem.

Slavnostního předání nové techniky se zúčastnil kromě krajského ředitele HZS Olomouckého kraje Karla Koláříka také investiční náměstek města Martin Major. Oba se shodli, že finanční dary jsou výsledkem a pokračováním dlouhodobě dobré spolupráce mezi naším sborem a městem Olomouc. „Spolupráce města s profesionálními i s dobrovolnými hasiči je mimořádně dobrá a má praktický význam, což se potvrdilo například před pár týdny při požáru, kdy námi darovaný a instalovaný hlásič zachránil život i majetek. Už od povodní v roce 1997 funguje spolupráce na tak dobré úrovni, jako v málokterém jiném městě a regionu České republiky, což je dobrá zpráva především pro Olomoučany,“ řekl v úvodu Martin Major. „Vede nás společná snaha zajistit lidem v Olomouci ještě vyšší úroveň bezpečnosti v nenadálých nebo kritických situacích. Zároveň tím pokračujeme v naší velmi dobré spolupráci,“ zhodnotil dosavadní společné fungování města a krajských hasičů ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolářík.

Hasiči pak při praktických ukázkách předvedli, jak a při jakých příležitostech budou nové vybavení používat. Zástupci města tak například zjistili, jak dlouho trvá nafouknout seskokovou matraci, jak snadné je vrtat do betonu vrtacím strojem s diamanty nebo jak fungují inklinometry, které zajišťují hasičům bezpečný pohyb v objektech s nestabilními či hrubě narušenými stavebními konstrukcemi po požárech či živelních katastrofách.

Na pořízení nového vybavení město hasičům přispělo vysokými částkami – na seskokovou matraci to bylo 360 tisíc korun, na telemetrický systém měření náklonu stavebních konstrukcí přes 272 tisíc korun a na sadu pro korunkové vrtání s diamantovým vrtacím strojem věnovala radnice záchranářům částku skoro 87 tisíc korun.

Technické údaje

Seskokové matrace se využívají především tam, kde není možné z prostorových či jiných důvodů ustavit výškovou techniku. Nejčastěji je HZS Olomouckého kraje využívá v případě záchrany osob z výšek, například z ocelových konstrukcí či komínů. Matrace se také využívají v případech, kdy se předpokládá sebevražedný skok. Seskokovou matraci tvoří vzduchem naplněný polštář, který při pádu absorbuje sílu dopadu. Je schopna zachytit pád až z výšky 25 metrů. Standardně je přepravována v automobilovém žebříku. Celkově jich hasiči v kraji mají pět, jsou umístěné na stanicích kategorie C.

Maximální výška seskoku je 25 metrů, matrace má rozměry 4,6 x 4,6 metru a výšku 2,4 metru. Z tlakové láhve je naplněna za maximálně 60 sekund, i s láhví pak sada váží 94 kilogramů.

Telemetrický systém měření náklonu stavebních konstrukcí využije HZS Olomouckého kraje při záchranných pracích po zřícení stavebních konstrukcí. Také bude nasazen v případech, kdy je nutné stabilizovat stavební konstrukce, aby nedošlo k jejich dalšímu pohybu a zavalení zasahujících hasičů. Systém se skládá z řídící jednotky, bezdrátových snímačů (inklinometrů) a zobrazovacích zařízení, které se umisťují na staticky narušené konstrukce. Inklinometry umožní včas detekovat sebemenší pohyby stavebních konstrukcí a provést účinná opatření.

Sada na korunkové vrtání s diamantovým vrtacím strojem bude sloužit jako doplněk štěrbinové kamery. V praxi nastávají případy, kdy je nutné vyvrtat do stavební konstrukce, například do panelové stěny otvor, kterým je možné protáhnout objektiv štěrbinové kamery a zjistit, zda se v daném prostoru nenachází osoby. Pořízení této techniky umožní hasičům provádět rychlejší průzkum nepřístupných prostor.

Fotografie

28. ledna 2021 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster