Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné hygienické opatření

6. března 2020 (pá)

S okamžitou platností je nařízeno všem, kteří se po 7. březnu navrátí z Itálie, aby tuto skutečnost oznámili svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (např. e-mailem apod., tedy bez osobního kontaktu!). Současně je nařízeno praktickým lékařům, aby u těchto osob rozhodli o domácí karanténě v délce 14 dnů.

V žádném případě by tak lidé, kteří se po 7. březnu vrátili z Italie, neměli nastoupit do svých zaměstnání, škol či navštěvovat lékaře. V případě, že budou potřebovat lékařské ošetření, je nutné svého lékaře nejdříve kontaktovat telefonicky, v případě urgentních případů volat linku 155 nebo 112, kde sdělí, že jsou v domácí karanténě.  

V praxi to znamená, že osobě, které bude uložena domácí karanténa, vystaví jejich obvodní lékař (a to vzdáleným způsobem) doklad o pracovní neschopnosti. „Samozřejmě je možné se se svým zaměstnavatelem domluvit i na alternativním řešení, třeba formou práce z domu nebo čerpání dovolené. V této souvislosti bych rád apeloval na zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům vycházeli maximálně vstříc a umožnili jim například práci z domova,“ vyzývá náměstek primátora Martin Major, který má rezort ochrany obyvatel ve své kompetenci. „Jedná se o naprosto mimořádnou situaci a právě zodpovědný přístup lidí, kteří v Itálii pobývali, je v této chvíli nanejvýš důležitý. Proto by za projev své zodpovědnosti neměli být znevýhodněni.“  

Rovněž žáci a studenti zůstávají v domácí karanténě a nesmí zasednout do školních lavic. Magistrát města Olomouce již informoval všechny ředitele základních škol zřizovaných městem, že u žáků, kteří se s rodiči navrátí z pobytu v Itálii po 7. březnu, postačí jako omluvenka potvrzení rodičů. Nemusí tak zbytečně navštěvovat dětské lékaře.

Zahraniční studenti či pracovníci, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, a navrátí se z Itálie zpět na území České republiky po 7. březnu, nechť neprodleně telefonicky kontaktují pracoviště krajské hygienické stanice na telefonní lince 585 719 719. Současně by i tyto osoby měly zůstat v místě svého ubytování a o této skutečnosti rovněž vyrozumět své ubytovací zařízení.    

K dalším mimořádným opatřením patří nově i ohlašovací povinnost všech hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 5 tisíc osob. Pořadatelé jsou povinni akce konané do 18. března 2020 ohlásit bezodkladně, akce konané od 19. března 2020 nejpozději 10 pracovních dní předem, a to na příslušné pracoviště krajské hygienické stanice.  

Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až do výše 3 miliony korun.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje www.khsolc.cz.

Přílohy:

6. března 2020 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster