Aktuality

Radní jednali o dobrovolných hasičských jednotkách

5. června 2014 (čt)

Koncepci zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů na území Olomouce pro příští čtyři roky projednávala na pondělním jednání městská rada. Materiál se týká jak toho, kde budou jednotky sborů dobrovolných hasičů působit, ta i toho, s jakou výzbrojí a výstrojí a k jakým typům událostí budou vyjíždět.

Na území města je celkem devět sborů dobrovolných hasičů se 489 členy, z nich se rekrutuje 8 hasičských jednotek, v nichž slouží 108 dobrovolných hasičů. Nejvíce jich je ze SDH Lošov, konkrétně devatenáct. Další jednotky jsou ve sborech ve Chválkovicích, Topolanech, Radíkově, Droždíně, Chomoutově, Holici a v Černovíru. Město jako zřizovatel se stará o hmotné zajištění těchto jednotek, například o jejich výstroj i výzbroj, o vozový park i o samotné hasičské zbrojnice.

Vzhledem k tomu, že i v současné podobě Integrovaného záchranného systému je role dobrovolných hasičů velmi významná a v budoucnu možná ještě poroste, bylo potřebné vypracovat jednotný strategický materiál pro zabezpečení činnosti těchto jednotek. V koncepci je popsána jak role a operační kategorie jednotlivých jednotek, z nichž nejvýše postavená je jednotka ve Chválkovicích, tak i priority a potřeby všech hasičských jednotek. Podle koncepce lze priority pro léta 2015 až 2018 rozdělit do čtyř kapitol - obnova vozového parku, výstavba a rekonstrukce zbrojnic, obměna a dovybavení techniky a konečně nové členění kategorizace sborů na území města. Například pokud jde o vozový park, je velká část jednotek vybavena dodávkovým vozidlem, které musí hasiči před výjezdem přezbrojit podle typu události, k níž vyjíždějí. To samozřejmě prodlužuje jejich výjezdový čas. Jako vhodné se proto jeví pořízení lehkých nákladních automobilů s nástavbou.

„Pokud jde o zbrojnice, některé jednotky sídlí v moderních objektech, jiné ve starších budovách, které potřebují dílčí úpravy a modernizaci, a například jednotky v Holici, Chválkovicích a Radíkově sídlí ve zcela nevyhovujících zbrojnicích,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Machová, do jejíž gesce činnost hasičských sborů spadá. Nové členění sborů na území města by pak mělo reagovat na rozvoj Olomouce, vznik nových podniků či obytných čtvrtí a další změny za poslední dvě desetiletí.

5. června 2014 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster