Aktuality

Hořící svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru

15. listopadu 2016 (út)

S příchodem chladných dní a za chvíli i adventu varují hasiči před požáry způsobenými hořící svíčkou. Světlo svíček k listopadovým a prosincovým večerům neodmyslitelně patří, dotváří romantiku podzimních večerů a zejména vánočních svátků. Ale stejně tak, jak jsou hořící svíčky krásné, mohou být i velmi nebezpečné.

Svíčky, svícny, adventní věnce i aromalampy dokáží podtrhnout atmosféru, především je to ale otevřený oheň, a je tedy potřeba s ním podle toho zacházet. Proto aby nedošlo ke zbytečným neštěstím a újmám na zdraví nebo majetku, doporučuje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje dodržovat několik základních pravidel:

  • pečlivě volte místo, na které svíčku ukládáte,
  • svíčku vždy umísťujte na nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů,
  • neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu,
  • čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku svíčky, případně aromalampy,
  • hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru,
  • dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí,
  • před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
  • Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Příloha:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

15. listopadu 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster