Aktuality

Bezpečnější bydlení seniorů je výsledkem unikátní spolupráce města a hasičů

29. ledna 2016 (pá)

Celkem 140 detektorů nebezpečného plynu a hlásičů kouře už bylo nainstalováno do bytů seniorů v Olomouci, brzy přibydou další. Jedná se o jeden z výsledků zcela ojedinělého projektu, na němž od roku 2014 spolupracuje město Olomouc a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

Republikově unikátní projekt Bezpečnost osob se specifickými potřebami (BOSPi) se zaměřuje na zajištění maximální možné míry bezpečí pro osoby nějakým způsobem znevýhodněné, ať už jsou to zdravotně postižení či senioři.

Jedním z výstupů projektu je instalace požárních hlásičů a detektorů nebezpečných plynů do bytů seniorů. Úřednici a hasiči společně vytipovali domy a byty s pečovatelskou službou v majetku města, ve kterých je vyšší riziko vzniku požáru a otravy plynem, protože obyvatelé k vaření používají plynové sporáky. Ve vybraných objektech byly instalovány hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů. Detektory vybírali profesionální hasiči; jedná se o kvalitní přístroje, které mají desetiletou životnost baterie a garanci záruky. Montáž detektorů a seznámení obyvatel bytu s obsluhou těchto zařízení provedli v prosinci profesionální hasiči z požární stanice Olomouc.

Celkem bylo zatím v rámci projektu BOSPi namontováno sedmdesát hlásičů kouře a sedmdesát detektorů nebezpečného plynu. Město spolu s hasiči v následujících letech zajistí pravidelnou kontrolu funkčnosti instalovaných detektorů. „Zatím město na pořízení detektorů uvolnilo částku 80 tisíc korun z programu Ochrana obyvatel,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major. Doplnil, že letos bude projekt pokračovat a uvažuje se o jeho rozšíření také o osoby se specifickými potřebami, tedy například slabozraké.

„Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že tyto hlásiče přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel Olomouce. Do budoucna v tomto projektu chceme pokračovat a vybavit i další byty hlásiči kouře a detektory nebezpečného plynu,“ doplnil náměstek Major. Při požárech v bytech ročně zahyne kolem padesáti lidí. Detektory takové riziko prokazatelně snižují.

Nynější rozmístění detektorů není prvním výsledkem společného projektu města a hasičů. Úplně prvním výstupem projektu BOSPi byla unikátní publikace Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku mimořádných událostí. Obsah byl upraven v návaznosti na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka vyšla v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem. Na vzniku spolupracovali hasiči s Odborem ochrany obyvatelstva magistrátu města Olomouce a se sdruženími SONS a TYFLOSERVIS, o.p.s.

29. ledna 2016 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster