Aktuality

Přednáška pro neslyšící spoluobčany

7. září 2012 (pá)

Ve čtvrtek 6. září se v zasedacím sále Oblastní Unie neslyšících Olomouc na Jungmannově ulici, uskutečnila přednáška pro neslyšící a nedoslýchavé spoluobčany na téma „Ochrana obyvatel“.

Přednášku s praktickými ukázkami uspořádal obor ochrany Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Akce proběhla pod záštitou náměstkyně primátora města Olomouce Evy Machové, která na úvod přivítala všechny zúčastněné a představila přednášející.

Přítomní se v úvodu měli možnost seznámit s činností odboru ochrany, typy mimořádných a krizových událostí a přehledem tzv. rizikových objektů ve městě a jeho správním území. Přednášející rovněž prezentovali oblast povodňové problematiky, vysvětlili jednotlivé stupňě povodňové aktivity, zásady evakuace při povodni a představili také evakuační středisko na Tererově náměstí.

Zástupci HZS Olomouckého kraje podrobně prezentovali způsob, jak se zachovat při požáru v objektu, názorně předvedli evakuační zavazadlo, prostředky individuální a improvizované ochrany a také hasičský zásahový oděv. Účastníci si tak mohli prakticky vyzkoušet např. plynové masky.

V diskusích se jako velmi zásadní ukázal způsob přenosu zpráv a varování pro neslyšící spoluobčany při mimořádných a krizových událostech. S magistrátem města byla dohodnuta v případě nutného varování spolupráce přes informační systém SMS Infokanál. K řešení této problematiky bude dále nutné vyvolat jednání se zástupci hasičského záchranného sboru a nastavit systém varování (přes tísňovou linku) pro neslyšící. Přenos zpráv bude nutný zrealizovat v obou směrech, jak ze strany hasičů, tak ze strany neslyšících spoluobčanů, kteří se kdykoliv mohou dostat do situací, ve kterých budou nuceni přivolat pomoc.

Uspořádaná přednáška měla velký význam nejen pro zúčastněné neslyšící či nedoslýchavé občany, ale také pro přednášející, kteří se díky diskusi dozvěděli mnoho zajímavých a přínosných informací a podnětů pro vylepšení existujícího systému.

Fotografie

7. září 2012 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster