Aktuality

Další protipovodňová opatření a nový most

12. března 2014 (st)

Pokračování v dlouhodobém projektu budování ochrany Olomouce před povodněmi chce zajistit vedení města. III. etapa protipovodňových opatření ale nejprve musí projít celou projekční přípravou. Otázkou nyní je, zda zbývající stupně projekční přípravy zadá město či správce toku, kterým je společnost Povodí Moravy. Radní se na posledním jednání zabývali jak touto otázkou, tak tématem podoby nového mostu přes řeku Moravu.

„Aby byla Olomouc chráněna proti povodni o maximálním průtoku 650 kubických metrů za sekundu, je třeba realizovat všechny etapy protipovodňové ochrany,“ uvedl náměstek primátora Jan Holpuch. „Proto je třeba pokračovat v projekční přípravě III. etapy a jednat s Povodím Moravy o dalším postupu, zejména o možnostech způsobu zadání projektové dokumentace.“ K naplnění tohoto cíle ustanovila městská rada garanta, který bude jménem města jednat se správcem toku o možnostech projekční přípravy. Tímto garantem byl stanoven primátor Martin Major. První dvě etapy protipovodňových opatření byly završeny vloni v listopadu. První etapa se uskutečnila v roce 2007 a týkala se úprav koryta řeky v okolí Salzerovy reduty a ulic Wittgensteinova, Tovární, Holická a Babíčkova, její součástí bylo vybudování obtokového kanálu. Druhá etapa se týkala především ochrany Nových Sadů a skončila vloni na podzim. Další část druhé etapy se dotkne centra města. Třetí etapa se týká úseku řeky od mostu u Bristolu po Černovír.

Rekapitulace dvanácti let vývoje projektu mostu přes řeku Moravy byla dalším bodem jednání pondělní rady. Nový most na Masarykově třídě je součástí připravované II. B etapy protipovodňových úprav. Konečná podoba navrženého mostu ovšem vyvolává mezi veřejností i radními rozpačité dojmy. „Pozvali jsme renomovaného architekta Antonína Nováka, který pro město před dvanácti lety vypracoval první návrhy,“ vysvětlil Jan Holpuch. „Seznámil členy rady s celým vývojem projektu, od jeho původních návrhů až po projekt, s nímž Povodí Moravy získalo stavební povolení.“ Také první návrh byl kompromisem, zohledňujícím limity a možnosti, které stavba mostu v tak exponované části města poblíž historického jádra a v blízkosti národní kulturní památky Klášterní Hradisko měla. V potaz bylo nutné brát jak stanovisko Národního památkového úřadu, tak i požadavky na co největší kapacitu koryta pod mosty bez nosných prvků v řece. I když byl první návrh esteticky kvalitnější, rovněž on obsahoval nosné prvky, které jsou nejčastějším terčem nynější kritiky. Projekt pak navíc v dalších letech prošel změnami a jejich výsledek se vedení města nezamlouvá. „Současná verze je zvulgarizovanou podobou mého původního návrhu. Projektant tohoto návrhu šel prostě cestou nejmenšího odporu,“ konstatoval Antonín Novák, který má za sebou řadu oceněných staveb a vloni získal titul Architekt roku.

Otázkou je, zda neexistuje jiné technické řešení, byť je architekt svázán zadáním nepoužít horní závěsnou nosnou konstrukci ani pilíře, které by zasahovaly do koryta řeky. „Zadali jsme panu architektovi vypracování expertního posudku, zda i po dvanácti letech jsou platné všechny limitující tlaky a zda je nějaký časový a technický prostor pro změny projektu,“ doplnil náměstek Holpuch. Tento materiál bude podkladem pro další rozhodování rady a k dispozici bude v průběhu dubna.

Fotografie

12. března 2014 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster