Aktuality

Hasiči varují před požáry 

12. srpna 2016 (pá)

Na polích v okolí Olomouce jsou žně v plném proudu. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje proto v období sklizně obilovin varuje před zvýšeným nebezpečím požárů. To nehrozí jen při pohybu zemědělských strojů v polích se zralým obilím, které je velmi náchylné ke vznícení, ale také při skladování sklizně.

Pro zamezení vzniku požáru hasiči radí:

  • techniku a stroje provádějící žňové práce vybavte potřebným množstvím hasících přístrojů,
  • zabezpečte techniku určenou pro žňové práce proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.),
  • mějte vždy připravenu dostatečnou zásobu vody a traktor s pluhem k oborání případného místa požáru,
  • neodhazujte nedopalky cigaret a nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných suchých rostlinných materiálů,
  • dodržujte v blízkosti skladů rostlinných materiálů zákaz používání otevřeného ohně a zákaz kouření,
  • materiály náchylné k samovznícení neskladujte vlhké (nedosušené),
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx

Příloha:

12. srpna 2016 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster