Aktuality

Součinnostní nácvik krizového štábu města Olomouce

26. dubna 2008 (so)

Ve čtvrtek 24. dubna 2008 byl završen proces změn ve složení krizového štábu města Olomouce. Jak uvedl vedoucí odboru ochrany, Ing. Zapletal: “Původní schéma krizového štábu fungovalo prakticky od povodní v roce 1997. Po deseti letech přistoupil magistrát k rozsáhlejším změnám v krizovém řízení, které reagovaly na změny v legislativě, ve vztazích ke složkám integrovaného záchranného systému a též na zkušenosti z povodní v roce 2006.“

Nácviku se zúčastnilo celkem 86 pracovníků magistrátu včetně primátora, který v době krize zastává funkci předsedy krizového štábu. Nácvik proběhl v době od 08.00 do 13.00 hodin. Z důvodu zapojení celého krizového štábu byla navozena modelová situace vybřežení řeky Moravy v městských částech Chomoutov, Černovír a Nové Sady s vypnutím elektrického proudu, plynu a telefonních linek. Uvedené části byly uzavřeny pro veškerou dopravu a následně byla vyhlášená evakuace městských částí Chomoutov, Černovír a Nové Sady. Většina účastníků v průběhu nácviku přiznala, že se v myšlenkách vrátila do doby povodní a s o to větším úsilím se podílela na plnění stanovených úkolů.

Cílem součinnostního nácviku bylo prověřit funkčnost nové organizační struktury krizového štábu a pracovních skupin, zpracovanou dokumentaci a spojení. Průběh nácviku prokázal, že inovace v krizovém řízení byly zvoleny dobře a magistrát je připraven řešit mimořádné situace. Na závěr zhodnotil součinnostní nácvik primátor města Olomouce Martin Novotný s poděkováním všem, kteří se nácviku účastnili se slovy „štěstí přeje připraveným“.

Fotografie

26. dubna 2008 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster