Aktuality

Aktuální informace - Výzva občanům

30. března 2006 (čt)

30. 3. 2006, 10.00 hod. | Povodňová komise města Olomouce se obrací na občany města s upozorněním na pokračující pozvolný vzestup hladiny Moravy.

Aktuální informace č. 4 Povodňové komise města Olomouce
ke stávající hydrologické situaci na území města Olomouce
dne 30.3.2006 k 8:00 hod.

Aktuální údaje vodočtů řeky Moravy:

Morava - MORAVIČANY: 365 cm (III. stupeň pov. aktivity)
Morava – Hynkov: 250 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - OLOMOUC - NOVÉ SADY: 449 cm (III. stupeň pov. aktivity)

Aktuální vývoj:

Hladina řeky Moravy pozvolna stoupá a vzhledem k současné meteorologické situaci lze v nejbližších hodinách očekávat její další mírný nárůst. Dochází k rozlivům mimo zastavěná území nad a pod Olomoucí. Město neohrožuje povodňová vlna, přesto žádáme občany, aby sledovali aktuální informace povodňové komise v povodňových vitrínách, ve vitrínách KMČ, v médiích, na zastávkách MHD, případně na dalších výlepových plochách. V případě negativního vývoje situace budou občané včas informováni s využitím prostředků městského varovného informačního systému.

Nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených míst a sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír, Nové Sady a především v ulicích Rokycanova, V Kotlině, Rooseveltova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská, Jeronýmova, Jakoubka ze Stříbra, atd.

Proto doporučujeme vyklizení zejména cenných věcí ze sklepních prostor, suterénů, garáží a dvorů, aby nedošlo k poškození majetku občanů nebo ohrožení životního prostředí. Žádáme občany, aby zajistili bezpečnost domácích zvířat. V případě zjištěného úhynu zvířat kontaktujte operační středisko Městské Policie Olomouc.

Dne 29.3.2006 byla v 16:30 uzavřena silnice II/570, spojující ulici Dolní Novosadskou s ulicí Šlechtitelů ve směru na Holici, dále podjezd na ulici Dr. Milady Horákové (tzv. “myší díra”). Žádáme občany Olomouce, aby se uzavřeným úsekům vyhýbali a použili ostatních komunikací.

Informace o průběhu povodňové situace lze získat z aktuálních zpráv v povodňových vitrínách, na výlepových plochách, na internetu www.olomouc.eu, z vysílání regionálních rozhlasových stanic nebo od pracovníků Magistrátu města Olomouce na tel. číslech:

585 513 385, 585 513 392, 585 513 258, 585 510 275, 602 718 660
(případně operační středisko Městské policie – 585 209 511, 540)

V Olomouci dne 30. 3. 2006 v 9:00
Ing. Martin Tesařík
předseda Povodňové komise města Olomouce

Výzva občanům

Ve středu 29. března 2006 v 17.00 hod. byl ve městě Olomouci vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení).

Vzhledem k očekávanému dalšímu pozvolnému vzestupu hladiny řeky Moravy upozorňuje Povodňová komise města Olomouce občany a také organizace na zvýšenou pravděpodobnost zatopení zejména suterénních prostor a zaplavení níže položených míst prozatím v rozsahu zhruba 10leté vody.

V Olomouci 30. 3. 2006, 10.00 hod.

Fotografie

30. března 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster