Aktuality

Upozornění občanům

1. dubna 2006 (so)

Sobota 1. 4. 2006, 5.00 hod. | V průběhu druhé části noci se v Olomouci situace v korytě řeky Moravy dočasně stabilizovala. Na horním toku Moravy a jejích přítocích však nadále pokračuje vzestup hladin.

Povodňová komise města Olomouce proto pokračovala i v& průběhu noci v přípravě organizačního zabezpečení případné evakuace z ohrožených městských částí.

Doporučujeme občanům, aby i nadále zůstali ve stavu zvýšené bdělosti a připravenosti. S výsledkem aktuálního vyhodnocení situace Povodňovou komisí města Olomouce budete seznámeni cca v 9 hodin.

Další informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách 800 900 650, 800 900 655, 800 900 630, 800 900 680.

Martin Novotný,
místopředseda Povodňové komise města Olomouce

1. dubna 2006 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster