Aktuality

Upozornění pro období žňových prací

4. července 2016 (po)

V souvislosti s obdobím letních měsíců, které s sebou přináší velmi teplé počasí s nedostatek srážek, Vás upozorňujeme na zvýšenou možnost vzniku požárů. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vydal doporučení, jak se chovat v tomto období.

Jedná se o preventivní opatření s předpokladem předcházení požárů, které mají vždy za následek vznik škod. Nadále však zůstávají pravidla se zacházením otevřeného ohně na volných prostranstvích, včetně omezení používání zábavní pyrotechniky.

Příloha:

4. července 2016 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster