Aktuality

Protipovodňová opatření začala, město chce minimalizovat dopad stavby na život obyvatel

12. října 2017 (čt)

Slavnostním zahájením dnes oficiálně začala II. B etapa Protipovodňových opatření Olomouc. Na nábřeží řeky Moravy, kde už začalo vykácení dřevin a další přípravné práce, se dopoledne sešli zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s.p., ministr zemědělství ČR Marián Jurečka a také zástupci města, které v celém projektu vystupuje jako chráněný subjekt. Na následném brífinku pak zástupci Povodí Moravy představili i rámcový harmonogram celé II. B etapy, která bude trvat dohromady 53 měsíců.

„Naším cílem je minimalizovat dopady stavby na život města a jeho obyvatel, chceme v maximální možné míře informovat lidi o tom, co se chystá, co probíhá, a jaký vliv to má na všední život. Kvalitní informace potřebujeme také proto, abychom mohli odvracet případné obavy obyvatel města,“ uvedl primátor Antonín Staněk s tím, že radnice tedy bude nyní od podniku Povodí Moravy potřebovat maximálně plynulý a včasný přísun aktuálních zpráv. „Jsem v této souvislosti velmi rád, že se nám s velkým předstihem podařilo spustit i speciální webové stránky. Na dobré spolupráci s investorem teď bude záviset, aby tyto stránky byly pravidelně plněny aktuálními sděleními,“ dodal primátor s tím, že nesmí nastávat situace, kdy by obyvatelé Olomouce nevěděli, co se v daném období na stavbě protipovodňových opatření odehrává a chystá. Kromě webu protipovodnovaopatreni.olomouc.eu budou lidé dostávat také letáky, chystá se i veřejné projednání celé akce s občany.

Podle dnes zveřejněného harmonogramu naváže na nynější práce na jaře samotná stavební část. Celá II. B etapa je rozdělena do pěti dílčích fází, které v úhrnu zaberou 53 měsíců práce. Velmi náročnou částí je bourání a budování dvou nových mostů. Nejprve přijde na řadu most v ulici Komenského, přičemž v této lokalitě investor ze všeho nejdříve vybuduje náhradní lávku pro pěší a teprve následně zbourá starý most. Pokud jde o frekventovaný most na Masarykově třídě, přes který vede i tramvajová trať, ten bude demontován postupně ve dvou etapách, tak, aby mohla být doprava vedena vždy po jedné polovině mostu. Koryto řeky se rozšíří na obě strany, současné břehy ustoupí. Pravý břeh bude širší o 11 až 12 m, levý břeh o 3 až 4 m. Mezi mosty podél Moravy vzniknou nové snížené bermy. Pravobřežní široká berma bude vydlážděna kamennou dlažbou a bude přístupná pro veřejnost. Úplný konec II. B etapy by měl dle harmonogramu nastat začátkem roku 2022.

Spuštění této veliké investiční akce přirovnal primátor Antonín Staněk k jiné historické události, kterou bylo roku 1655 prohlášení Olomouce pevností a začátek budování mohutného opevnění. „V obou případech jde o ochranu obyvatel, v prvním proti řádění nepřátelských vojsk, ve druhém proti ničivým povodním, v obou případech není tím iniciátorem a investorem město, ale stát či jeho instituce,“ uvedl Antonín Staněk. S představiteli Povodí Moravy i ministra zemědělství se shodl, že výsledek celého díla, tedy zvýšení bezpečnosti Olomouce i zapojení výrazně kultivovanějšího prostoru nábřeží do života města, stojí za dočasná omezení, která stavba nepochybně přinese. Jak dodal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, rozsah úprav nábřeží v Olomouci je v České republice unikátem. „Vznik náplavky, která bude sloužit k rekreaci i k procházkám, výrazné zkultivování nábřeží, to jsou momenty olomoucké stavby, které se zájmem sledují i jiná města v České republice,“ konstatoval generální ředitel Povodí Moravy s.p. Václav Gargulák.

Opatření zvýší kapacitu koryta na 650 m3/s, ochrání asi 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun. Předpokládané náklady jsou 655 milionů Kč, 90 % uhradí Ministerstvo zemědělství.

Fotografie

12. října 2017 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster