Aktuality

Zrakově postiženým rozdá radnice detektory plynu a požární hlásiče

18. října 2016 (út)

Až do konce října mohou zájemci žádat o požární hlásiče a detektory plynu do svých bytů. Pokračování projektu, který loni umisťoval tato zařízení do bytů olomouckých seniorů, se tentokrát soustředí na osoby se zrakovým postižením.

„Pokračujeme v projektu, který jsme zahájili v loňském roce. Znevýhodněným osobám poskytujeme zdarma požární hlásiče a detektory nebezpečných plynů, včetně odborné instalace v jejich domácnostech prostřednictvím profesionálních hasičů,“ říká náměstek primátora Martin Major. Letos se projekt zaměřuje na slabozraké a nevidomé obyvatele Olomouce, bez ohledu na to, zda žijí v městském či soukromém bytě. Podmínkou je trvalé bydliště v Olomouci, zrakové postižení a držení průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Olomoucká radnice na projektu spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. A právě tyto organizace mohou pomáhat žadatelům jak se sepisováním žádosti, tak s následnou montáží. Až do 31. října mohou zájemci o dar v podobě hlásiče kouře, detektoru oxidu uhelnatého nebo detektoru zemního plynu podat žádost, s jejímž vyplněním jim pomohou pracovníci SONS nebo odboru ochrany. Každou jednotlivou žádost pak projedná Rada města Olomouce. Město poté nakoupí příslušné přístroje, schválené profesionálními hasiči, a ti je u žadatelů odborně instalují, případně si je zájemci mohou nainstalovat sami. „V rozpočtu odboru ochrany je pro tento rok na tento účel připraveno 70 tisíc korun,“ dodává Martin Major.

Žádost o přidělení hlásiče a detektoru najdete zde.

Vyplněné žádosti můžete odevzdat do 31. října 2016 osobně na MMOl, odbor ochrany nebo v organizace SONS, popřípadě zaslat poštou.

Kontakty

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Palackého 14
kancelář č. 278
telefon: 588 488 524

Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých (SONS)
I. P. Pavlova 69
telefon: 608 321 399, 585 427 750

Republikově unikátní projekt Bezpečnost osob se specifickými potřebami (BOSPi) se zaměřuje na zajištění maximální možné míry bezpečí pro osoby nějakým způsobem znevýhodněné. K výstupům projektu patří právě i instalace požárních hlásičů a detektorů plynů do bytů seniorů či zrakově postižených. „Na první etapu projektu, kdy jsme dávali detektory do bytů seniorů, jsme měli velmi pozitivní reakce. Detektory prokazatelně zvyšují bezpečí lidí,“ doplňuje Martin Major.

Úplně prvním výstupem projektu BOSPi byla unikátní publikace Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se mají zrakově postižení chovat při požáru nebo při vzniku mimořádných událostí. Příručka vyšla v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem.

18. října 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster