Krizové řízení

Krizové řízení

12. ledna 2015 (po)

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo s ochranou kritické infrastruktury.

Přehled krizové legislativy

Ústavní normy:

  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
  • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR,
  • ústavní zákon č. 300/2000 Sb., - změna Ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,

Základní zákony:

  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

Další navazující zákony, nařízení a vyhlášky.

12. ledna 2015 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster