Aktuality

Informace k aktuálnímu stavu na tocích

22. února 2006 (st)

V souvislosti s příchodem oteplení a dešťových srážek v minulých dnech došlo na několika místech správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc ke komplikacím na vodních tocích.

Složitá je situace zejména na toku Bystřice, kde se již od včerejšího dne snaží zástupci povodňové komise obce Hlubočky za pomoci techniky lomu a Povodí Moravy s.p. závod Horní Morava uvolnit ledové kry z koryta. Obec již požádala o pomoc i armádu, neboť lokálně hrozí zaplavení několika domů. Během odpoledne by mělo dojít ke zprůchodnění koryta. Obce na toku Bystřice jsou ve vzájemném kontaktu a také v kontaktu s pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

K zatarasení koryta došlo i u Trusovického potoka v Bohuňovicích. Zde také zasahuje technika Povodí Moravy s.p. závod Horní Morava, ale k zaplavování nedochází.

Povodňová komise obce Grygov kontroluje stav na říčce Týnečce, obce na toku Šumice provedly kontrolu toku, jsou ve vzájemném kontaktu a mají připravenu techniku k případnému zásahu.

Situace na řece Moravě je zatím klidná, pracovníci Povodí Moravy s.p. a odboru ochrany Magistrátu města Olomouce situaci monitorují a vyhodnocují. V rámci preventivních opatření provádí pracovníci Povodí Moravy s.p. pomocí manipulace na jezu narušení ledové celiny nad jezem u plynáren.

V součinnosti odboru ochrany, Středomoravské vodárenské společnosti a Správy silnic Olomouckého kraje je průběžně monitorován stav na Adamovce v lokalitě Olomouc-Chválkovice.

Z obcí správního obvodu zatím nejsou hlášeny větší problémy s vodou z tajícího sněhu, která by také mohla způsobit lokální záplavy.

Vzhledem k předpokládanému ochlazení v následujících dnech neočekáváme výrazné zhoršení stavu na vodních tocích v našem správním obvodu.

Vydáno dne: 22.2.2006, 12:30 hod.

22. února 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster