Aktuality

Město podpořilo aktivity hasičů a policie

5. dubna 2018 (čt)

Sbory dobrovolných hasičů, profesionální hasiči a Městská policie Olomouc také letos obdrží dotační podporu z rozpočtu města Olomouce. Zástupce těchto složek přijal na radnici za účelem podpisu smluv náměstek primátora Martin Major.

Finanční prostředky budou rozděleny především na podporu činnosti dobrovolných hasičů na území města Olomouce, na vzdělávací aktivity a vybavení sportovních družstev hasičů. Část dotace také využije Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na podporu výchovy dětí ve školkách, vzdělávání osob se specifickými potřebami a vzdělávání osob v produktivním věku v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Městská policie Olomouc pak získá finanční prostředky na nákup reflexních prvků pro děti z mateřských škol. Část dotačních prostředků bude využita také na provoz městského meteorologického a varovného systému pro sledování meteorologických jevů na území města Olomouce.

V rámci různých vzdělávacích a společenských akcí se jednotlivé sbory budou snažit o osvětu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany a zlepšení kvality života obyvatel města Olomouce.

„Zastupitelstvo města Olomouce schválilo v rámci rozpočtu pro rok 2018 dotaci v oblasti ochrany obyvatel v celkové výši 800 tisíc korun. Z této částky jsme dnes přerozdělili dotační podporu ve výši 540 tisíc korun, zbylá částka zůstane k dalšímu čerpání v průběhu letošního roku,“ vysvětlil náměstek Martin Major.

Fotografie

5. dubna 2018 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster