Aktuality

Kácení stromů v centru Olomouce je u konce

10. března 2015 (út)

Na začátku března bylo dokončeno kácení stromů a keřů mezi mostem na třídě Kosmonautů a mostem na Komenského ulici. Jedná se o první část kácení v této části města, při kterém se odstranilo celkem 260 stromů a 5 keřových porostů.

„Do konce března už budou probíhat pouze práce spojené s odvozem kmenů, štěpkováním větví a odstraňováním zbylé dřevní hmoty“, říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Další kácení stromů a keřů plánují vodohospodáři na přelom září a října 2016, tedy před zahájením samotných stavebních prací. „Po ukončení stavebních prací na protipovodňových opatřeních vysadíme 245 nových vzrostlých stromů a 1372 m2 keřů“, doplňuje generální ředitel Jan Hodovský.

„Kácení bylo provedeno v souladu se zájmy ochrany přírody“, projevil spokojenost se samotným zásahem také vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce Petr Loyka.

Kácení dřevin předchází samotné výstavbě plánovaných protipovodňových opatření. „Realizace II.B etapy protipovodňových opatření v centru města bude pro Olomouc klíčová. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že zasáhne život města nejvíce ze všech plánovaných etap výstavby. Naše intenzivní příprava proto spočívá také v ustavení speciální pracovní skupiny, která bude práce koordinovat. Zahájíme také informační kampaň a rozjedeme aktivní webové stránky, kam mohou občané své dotazy směřovat“, informuje o důležitosti a průběhu náměstek primátora Martin Major, který má záležitost PPO na starosti.

Fotografie

10. března 2015 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster