Aktuality

Město spouští nové webové stránky, zaměřují se na problematiku ochrany obyvatel

22. dubna 2015 (st)

Hledáte aktuální informace z dopravy? Chcete si ověřit, zda se vaše nemovitost nachází v záplavovém území? Zajímá vás aktuální situace o průtocích na vodních tocích nebo vydaných meteorologických výstrahách? Veškeré informace a mnoho dalšího nyní nově najdete na speciálních webových stránkách města Olomouce, které se zaměřují na problematiku ochrany obyvatel.

Na jednom místě a bez zdlouhavého hledání jsou na speciálním webu soustředěny užitečné odkazy, praktické rady i aktuální informace o stavu počasí, ovzduší nebo v dopravě. „Zejména při vzniku mimořádné události je rychlý přístup k informacím velmi důležitý,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Major, který má oblast ochrany obyvatel ve své působnosti.

Nové webové stránky se rovněž snaží občanům města přiblížit i oblast krizového řízení, havarijního plánování a povodňové ochrany. „Zvláštní pozornost je věnována ochraně před povodněmi. Vedle digitálního povodňového plánu a mapových podkladů si občané mohou pomocí vyhledávače například ověřit, zda se jejich nemovitost nachází v záplavovém území,“ vysvětlil náměstek Martin Major. Další část webu se pak věnuje hasičům města, kde lze dohledat podrobnou prezentaci jednotlivých jednotek, včetně technického vybavení a statistiky zásahů.

„Stránky jsme se snažili vytvořit co nejpřehledněji, aby se na nich každý dokázal rychle zorientovat. Budeme rovněž velmi rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, připomínku nebo námět od občanů, abychom obsah webu mohli dále vylepšovat,“ doplnil vedoucí odboru ochrany magistrátu města Jan Langr.

Nové webové stránky naleznete na adrese http://ochranaobyvatel.olomouc.eu, případně jako odkaz na hlavních stránkách města www.olomouc.eu.

22. dubna 2015 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster