Aktuality

Aktuální povodňová situace na Olomoucku 29. března

29. března 2005 (út)

V Olomouci byl včera v podvečer dosažen 1. stupeň povodňové aktivity, protože hladina řeky Moravy překročila na vodočtu Olomouc - Nové Sady výšku 360 cm. Při aktuálním měření dnes v 10:00 byla výška hladiny Moravy v Olomouci – Nových Sadech 367 cm.

Meteorologové předpovídají na další období mírné ochlazení, které by mohlo zpomalit jarní tání, dešťové srážky se předpokládají na jihu Moravy a v severozápadních Čechách. Podle informací vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy s.p. Brno se udrží hladina řeky Moravy okolo I. stupně povodňové aktivity, nemělo by dojít k výraznějšímu vzestupu, správci toků stav nepřetržitě monitorují.

Upozorňujeme občany, že podél toků se zvýšenou hladinou je třeba počítat s možností lokálního zaplavení sklepů a terénních sníženin. Rozsáhlé záplavy ani náhlé vylití vody z koryta nehrozí.

Současný stav nevede k vážnému ohrožení zdraví a majetku občanů a není hlášena povodňová vlna.

Povodňové orgány obcí situaci nadále sledují a ve spolupráci s nadřízenými orgány plní úkoly podle povodňových plánů. V Olomouci stav monitorují i hlídky Městské policie.

Aktuální informace o povodňové situaci najdou občané na internetových stránkách města www.olomouc.eu. V případě vzniku mimořádné situace budou občané operativně informováni také prostřednictvím dalších informačních kanálů.

Aktuální informace lze také získat v povodňových vitrínách nebo od pracovníků magistrátu na tel. číslech:

  • 585 513 166 (odbor ochrany magistrátu – v pracovní dobu)
  • 585 513 211 (ostraha radnice)
  • 585 209 540 (operační středisko Městské policie)

V Olomouci 29.3.2005 v 10.00 hodin
Ing. Martin Tesařík
předseda povodňové komise města Olomouce

29. března 2005 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster