Aktuality

Olomouc poděkovala desítkám záchranářů za jejich pomoc městu

21. září 2018 (pá)

V kině Metropol se ve čtvrtek v podvečer sešly desítky dobrovolných i profesionálních hasičů se zástupci vedení města. Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky zde totiž město oceňovalo dobrovolné hasiče a zástupce složek integrovaného záchranného sboru, jako poděkování za jejich činnost v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Náměstci primátora Martin Major, Filip Žáček a Aleš Jakubec předávali významným osobnostem z řad dobrovolných hasičů a zástupcům složek integrovaného záchranného sboru ocenění za spolupráci v oblasti bezpečnosti a požární ochrany. „Chceme za naše město touto formou poděkovat těm, kteří se podílejí na zajištění bezpečnosti, ale i těm, kteří záchranáře v jejich poslání podporují, tedy jejich rodinným příslušníkům a dalším spolupracovníkům,“ uvedl na pódiu kina Metropol první náměstek Martin Major, který má ve své gesci ochranu města. „Hasiči jsou pro město skutečně velice důležití při řešení každodenních problémů i zcela mimořádných kritických situací, a za to jim velmi děkujeme.“

Poděkování města za celoživotní či významný přínos převzali Čestmír Prudký (SDH Radíkov), Marie Prášilová (SDH Droždín), František Konečný (SDH Droždín), Jan Šťota (SDH Černovír), Jiří Houšťava (SDH Holice), Štefan Lukašák (SDH Holice), Vladimír Komínek (SDH Topolany), Vlastimila Švubová (OSH Olomouc) a Eva Machová, která se jako náměstkyně primátora v letech 2010 – 2014 významným způsobem zasloužila o rozvoj požární ochrany a bezpečnosti v Olomouci. Ocenění převzali také zástupci složek integrovaného záchranného systému, které se podílejí na řešení mimořádných událostí a krizových situací, ale jsou i významnou součástí života obyvatel Olomouce při zajištění bezpečnosti a její prevence.

Dalšími oceněnými byli velitelé jednotek Olomouckých dobrovolných hasičů a zástupci sborů dobrovolných hasičů. Ti převzali ocenění za aktivní přístup a dobrovolnou činnost ve prospěch občanů statutárního města Olomouce. „Toto poděkování také patří i všem členům, kteří jim v jejich jednotkách pomáhají a aktivně pracují,“ uvedl ve svém proslovu náměstek Martin Major.

Dobrovolní hasiči se vedle řešení mimořádných událostí věnují práci s mládeží, aktivně se zapojují do společenského života svých městských částí a podílí se na preventivně výchovné činnosti. „Členové sborů dobrovolných hasičů tak již tradičně zastávají v obcích mimo jiné i společenskou funkci a významně se podílejí na organizaci nejrůznějších akcí pořádaných městem nebo místní částí,“ doplnil Major.

Fotografie

21. září 2018 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster