Aktuality

Protipovodňová opatření: ministerstvo zemědělství posuzuje zadávací dokumentaci

17. ledna 2017 (út)

Protipovodňová opatření města Olomouce a připravovaná realizace II. B etapy v centru města patří k nejvyšším prioritám státního podniku Povodí Moravy. Pro státní podnik představuje největší investiční akci od povodní v roce 1997.

K přípravě a realizaci proto Povodí Moravy přistupuje uvážlivě a zodpovědně a snaží se v přípravné fázi vyloučit jakékoliv problémy. Zástupce města Olomouce o aktuálním stavu přípravy informovala na společném jednání na začátku ledna v Olomouci investiční ředitelka Povodí Moravy, s.p. Martina Doleželová.

Povodí Moravy, s.p. na počátku ledna 2017 nechalo doplnit obsah dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. S ohledem na skutečnost, že se jedná o velmi rozsáhlý a komplikovaný projekt, podrobil státní podnik dokumentaci stavby expertize, z níž vyplynula rizika, která - pokud by se přenesla do následujících kroků přípravy a realizace - by představovala vážné ohrožení realizace stavby. Proto Povodí Moravy, s.p. tato rizika eliminovalo již ve fázi projektu stavby. Nedostatky projektu, z něhož rizika plynula, byly přepracovány. Jednalo se zejména o podrobnost projektu ražby štoly a technické řešení opěrných stěn.

Po doplnění dokumentace dne 13. ledna státní podnik odeslal zadávací dokumentaci na Ministerstvo zemědělství ke schválení. Po odsouhlasení zadávací dokumentace požádá o přidělení dotace. Jakmile bude dokumentace schválena a vydáno rozhodnutí o dotaci, vypíše Povodí Moravy výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo být dokončeno do podzimu 2017. Následně bude zahájena samotná stavba.

Předpokládaný termín zahájení přípravných prací je podzim 2017.

 

Petr Chmelař, Povodí Moravy, s.p.

17. ledna 2017 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster