Aktuality

Informace o možnostech poskytnutí pomoci

20. srpna 2002 (út)

Aktualizace z 29. 8. 2002. Město Olomouc průběžně sleduje požadavky na humanitární pomoc v zátopových oblastech. Většina krizových štábů stále upřednostňuje finanční pomoc na příslušná povodňová konta.

Osobní výpomoc dobrovolníků je v současné době organizována prostřednictvím humanitární organizace ADRA a Člověk v tísni, v případě větších skupin prostřednictvím hasičského záchranného sboru.

FINANČNÍ POMOC:

město České Budějovice: 182 182 182/0300

ČČK: 10030-7334-011/0100
variabilní symbol: 300

ADRA: 244 424 44/0300
variabilní symbol: 444

Člověk v tísni: 334 334 334/0300

27-9279700207/0100
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

204 104 0104/2600
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

501166009/2700
variabilní symbol 111
konstantní symbol 0558

Konto zřízené vládou: 9025-001/0710
variabilní symbol 2002
konstantní symbol 558

Česká katolická charita: 369 369 369 369/0800
variabilní symbol: 906

Nadace Olgy Havlové: 100 530 578/0300

Arcidiecézní charita: 19-1155660227/0100

VĚCNÁ POMOC:

Magistrát města Olomouce děkuje všem občanům za poskytnutí věcné pomoci lidem v oblastech postižených povodněmi. Tímto chceme dát spoluobčanům na vědomí, že věcná pomoc pro záplavové oblasti bude potřebná i v následujícím období. Seznam potřebného materiálu humanitární pomoci bude upřesněn v časovém horizontu 14 dnů. V současné době je materiální pomoc shromažďována v těchto sběrných místech:

Humanitární sklad Arcidiecézní charity - Olomouc, Wurmova 11, otevřeno
8 - 18 hod. až do odvlání telefon: 068/522 93 80
Momentálně přijímá POUZE:
- čistící a desinfekční prostředky
- po vyhlášení další sbírky se bude přijímat zachovalý nábytek a funkční bílá elektrotechnika (ledničky, pračky apod.)

Sběrné místo ADRA - Sbor církve bratrské - Mariánská 3 (naproti poště 1 u nám. Republiky), otevřeno do 30.8. od 9 - 18 hod.
Momentálně přijímá POUZE:
- čistící a desinfekční prostředky: Savo, jar, prací prášky, mýdla
- gumové i látkové rukavice, WC papír, repelenty
- přikrývky, prostěradla (nová nebo zachovalá)
- kbelíky, hadry, rýžová košťata, škrabky,
- lopaty, krompáče, zednická nářadí

OSOBNÍ POMOC (dobrovolníci):
velké skupiny přes Hasičský záchranný sbor
068/573 12 31-34 (operační důstojník)
individuální řeší ADRA
telefon: 02/572 223 88 (p. Smolka)
Člověk v tísni
telefon: 02/719 142 17 (18)

20. srpna 2002 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster