Aktuality

Olomoučtí hasiči dostali novou cisternu Valerii a také ocenění za pomoc v době covidu

17. září 2021 (pá)

Nová moderní cisterna, čestné stuhy a velké poděkování. Tyto benefity získali v pátek odpoledne dobrovolní hasiči na Horním náměstí v Olomouci. Od zástupců města převzali zcela nový cisternový automobil, který se stane součástí výjezdu jednotky SDH Olomouc-Chválkovice. Hasiči současně obdrželi pochvalu a poděkování za nasazení při zvládání pandemie covidu. Za posledních pět let dalo město dobrovolným hasičům sedm dopravních aut, dva speciální technické automobily, člun, mnoho dalšího vybavení a také dvě nové hasičské zbrojnice.

Akce začala slavnostním nástupem olomouckých jednotek dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a zástupců Okresního sdružení hasičů. Primátor Mirek Žbánek a jeho 1. náměstek Martin Major předali chválkovickým hasičům nový cisternový automobil značky Scania, který také společně „pokřtili“ jménm Valerie. Důvodem pro zvolení tohoto jména je příběh tajné křesťanky Valerie, která v roce 304, po popravě svatého Floriána, našla v řece jeho tělo a pietně jej pohřbila na svém pozemku. Svatý Florian se pak stal patronem všech hasičů, tudíž k hasičům má blízko i ona Valerie. Nová cisterna pak dostala požehnání od chválkovického duchovního Stanislawa Boguslawa Surmy. „Když jsem po včerejší mši svaté prozradil, že dnes budu na Horním náměstí křtít novou chválkovickou farnici Valerii, měli jste vidět, jak osazenstvo kostela zvědavě poskočilo v lavicích,“ dodal po obřadu s úsměvem chválkovický kněz.

„Jsem rád, že se podařilo tento náročný projekt dotáhnout do úspěšného konce. Jednotka dobrovolných hasičů Olomouc-Chválkovice patří spolu s černovírskou jednotkou mezi nejvytíženější. Ročně absolvují okolo osmdesáti zásahů. Nyní k tomu mají i potřebné vybavení a techniku,“ uvedl primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek. „Celkové investované náklady na pořízení nového vozu byly okolo 6,8 milionů korun. Ministerstvo vnitra, respektive Generální ředitelství HZS ČR na jeho pořízení darovalo 2,5 milionů a Olomoucký kraj přispěl částkou 300 tisíc korun. Město na zakoupení auta dodalo částku 4 miliony korun,“ informoval náměstek primátora Martin Major, který má správu hasičských jednotek ve své působnosti.

„Moc děkujeme za novou cisternu, děkujeme všem, kdo se o její zakoupení zasloužili a slibujeme, že se o ni budeme starat tak, jak se pořádný chlap má starat o svou ženu,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Chválkovice Bernard Šafařík ml..

Chválkovičtí hasiči dosud využívali cisternovou automobilovou stříkačku Avia z devadesátých let. Ta teď bude předána Jednotce sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Holice. „Jedná se o vozidlo, které již není dostačující pro náročnou činnost JSDH Olomouc-Chválkovice, ale nadále je zcela akceschopné a vyhovující pro činnost JSDH Olomouc-Holice, která je zařazena v nižší požární kategorii,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Slavnostní nástup hasičů využili představitelé města i k poděkování za jejich pomoc a za podporu obyvatel města během náročného covidového období. „Nebyla to pouze distribuce ochranných prostředků pro potřebné skupiny obyvatel, hasiči prováděli i další související nutné činnosti, například dezinfekci veřejných prostor, společných prostor objektů města či školských zařízení. Zajišťovali logistickou podporu školám, sociálním a neziskovým organizacím při distribuci osobních ochranných prostředků a mnoho dalšího,“ doplnil primátor Žbánek.

„Poděkování rovněž patří profesionálním hasičům, za organizaci mobilních týmů pro testování přítomnosti nákazy covid_19, podíl na činnosti krizového štábu, práci s pacienty a to vše vedle plnění standardních úkolů. Pro hasiče to určitě muselo být velice náročné, všechny úkoly ale plnili ke stoprocentní spokojenosti,“ uvedl Martin Major. „Jsem rovněž rád, že i naše jednotky dobrovolných hasičů jím dokázaly být rovnocenným partnerem.“ Jako výraz poděkování obdržely všechny olomoucké hasičské jednotky, včetně kolegů z řad profesionálních hasičů, děkovnou stuhu.

Olomouc podporuje systematicky dobrovolné i profesionální hasiče a trvale jim pomáhá modernizovat vybavení a techniku, „V posledních pěti letech město zakoupilo hasičským jednotkám z Olomouce sedm dopravních automobilů, dva speciální technické automobily, hliníkový člun, elektrocentrály, vybudovalo dvě nové hasičské zbrojnice a ve spolupráci s HZS byla ustanovena automobilová stříkačka v Černovíře. Novým přírůstkem je dnes slavnostně předávaná cisterna do Olomouce-Chválkovic,“ vyjmenoval Jan Langr, vedoucí odboru ochrany, který má jednotky sboru dobrovolných hasičů ve své kompetenci. „Podařilo se nám pro naše hasiče pořídit plně profesionální a kvalitní vybavení a zázemí, k tomu je ale navíc vždy zapotřebí hlavně osobní obětavosti samotných hasičů. Právě za tuto obětavost a práci ve prospěch Olomoučanů jim patří největší poděkování,“ zakončil náměstek Major.

Fotografie

17. září 2021 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster