Aktuality

V Olomouci se odehrálo cvičení krizové štábu města

29. května 2015 (pá)

Rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie postihl osmdesát procent domácností v Olomouci. Náledí a silný vítr způsobily havárie na rozvodné síti ČEZu, k tomu se během dne a noci přidružily další dílčí problémy, jako vichrem stržené střechy, problémy s odpadní vodou, nedostatek dodávek tepla a další.

Jednalo se naštěstí jen o cvičení havarijní situace, ovšem velmi rozsáhlé se zapojením značné části pracovníků magistrátu a všech složek integrovaného záchranného systému.

Cvičení krizového štábu a dalších organizačních složek magistrátu svolal primátor města Antonín Staněk. Celé cvičení trvalo 24 hodin, jednotlivé části organizační struktury pracovaly i v nočních hodinách. „Krizový štáb a dílčí sekce měly za úkol zajistit například monitoring situace, zálohování významných objektů vlastními zdroji energie, kontrolovaly připravenost těchto objektů na připojení záložních zdrojů energie, testovali jsme součinnost se všemi složkami IZS, zajištěna musela být také maximální a včasná informovanost obyvatelstva,“ vyjmenoval primátor Antonín Staněk část prováděných úkolů. Podle hodnocení odborníků z HZS Olomouckého kraje byly v průběhu cvičení pokryty pravděpodobně všechny oblasti a problémy, které by nastaly při reálné vážné havarijní situaci.

Výsledky činnosti všech složek krizového štábu, jednotlivých sekcí a pracovních skupin budou nyní analyzovány a na následném workshopu budou představeny konkrétní výstupy. „Ty se stanou podkladem pro nová preventivní opatření a zdokonalení mechanismů, které by byly spuštěny při řešení skutečné krizové situace. Moc bych ale Olomoučanům přál, abychom mohli zůstat jen u těchto cvičení,“ doplnil náměstek primátora Martin Major, do jehož gesce spadá i odbor ochrany. Primátor Antonín Staněk i náměstek Martin Major pak poděkovali všem desítkám účastníků cvičení za jejich práci i seriózní přístup.

Více informací na webu www.hzscr.cz

Fotografie

29. května 2015 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster