Varovný a informační systém

Varovný a informační systém města Olomouce

4. ledna 2023 (st)

Městský bezdrátový rozhlas je tvořen hlavním vysílacím a přijímacím pracovištěm, které je umístěno v budově Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, záložním pracovištěm umístěném v budově městské policie dále 3 převaděči signálu a v neposlední řadě i bezdrátovými obousměrnými plně digitálními hlásiči s reproduktory (1832 ks), které jsou rozmístěny na sloupech veřejného osvětlení a na budovách po celém území města.

K přenosu signálu je využíván kmitočet, který přidělil Český telekomunikační úřad pro komunikaci s obousměrnými koncovými prvky v rámci plně digitálního systému.

Městský bezdrátový rozhlas je zařazen spolu se stávající sítí 44 elektronických sirén do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a je přímo napojen na Krajské operační středisko HZS OL kraje a je prioritně určen k varování a informování obyvatel při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Dále pak pro zveřejňování informací o technických haváriích (výpadky el. proudu, plynu, vody aj.), informací a sdělení městského úřadu, rady města a zastupitelstva města a nekomerčních hlášení organizací a institucí zřízených městem. V neposlední řadě bude využíván i pro vyhlášení pátrání po nezvěstných osobách, případně jiných důležitých informací.

Celý systém je nově doplněn o 2 vodočetné stanice určené k monitorování vodních toků Mlýnský potok a Bystřice v případě hrozících povodňových stavů a 1 srážkoměrné stanice, která je umístěna v městské části Neředín a bude určena k monitorování přívalových srážek pro problematickou oblast Řepčína. Město Olomouc již provozuje vodočetné stanice v Hynkově, Velké Bystřici a v Bohuňovicích a srážkoměrné stanice v Lošově, Droždíně a v Neředíně.

Příloha

Fotografie

4. ledna 2023 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster