Aktuality

Obleva a deště přinesou zvýšení průtoků, povodeň v Olomouci nehrozí

2. února 2019 (so)

Stávající charakter počasí přinese zvýšené průtoky zejména v horních částech povodí Moravy, silný vítr a výskyt náledí. Dosažení stupňů povodňové aktivity v Olomouci se neočekává.

V důsledku oteplení, tání sněhové pokrývky a vzhledem k předpokládaným srážkám v oblasti Jeseníků (až 40 mm/24 hod.) bude docházet v horních částech povodí řeky Moravy k významným nárůstům hladin. Nejvýraznější vzestup se očekává během neděle a noci z neděle na pondělí. Na profilu Morava Raškov a na řece Desné se předpokládá dosažení 1. stupně povodňové aktivity, řeka Morava v profilu Moravičany může dosáhnout až 2. stupně povodňové aktivity.  

Dle stávající prognózy se v Olomouci dosažení stupňů povodňové aktivity neočekává.

Pracovníci odboru ochrany Magistrátu města Olomouce provádějí pravidelné povodňové prohlídky vodních toků Moravy a Bystřice a průběžně monitorují vývoj počasí a povodňové situace. Informace o průběhu situace budou pravidelně zveřejňovány.

Jan Langr, tajemník povodňové komise

Fotografie

2. února 2019 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster