Aktuality

Slabozrací a neslyšící občané se seznámili s činností magistrátu

18. prosince 2014 (čt)

Ve středu 17. prosince se na olomoucké radnici uskutečnila přednáška pro slabozraké a neslyšící. Cílem bylo seznámit členy olomoucké Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Oblastní unie neslyšících Olomouc s fungováním a činností magistrátu i statutárního města Olomouce.

O téma „Organizace a řízení magistrátu města Olomouce“ se zajímala více než dvacítka účastníků. „Téma jsme si stanovili sami na základě zájmu členů obou organizací. Setkání je tak výsledkem naší dlouhodobé spolupráce s městem, čehož si velmi považujeme,“ uvedl předseda oblastní pobočky SONS Jan Příborský.

Akce, jejímž záměrem bylo seznámit zájemce s výkonem veřejné správy v podmínkách statutárního města Olomouce, se konala pod záštitou 1. náměstka primátora Olomouce Martina Majora. „Velmi si cením dlouhodobé spolupráce, která má skutečně praktický význam. S fungováním města se máte možnost seznámit už nyní v zasedací místnosti primátora města, kde se pravidelně konají pracovní setkání i jednání vedení města, a v dávnější historii zde zasedali i městští zastupitelé,“ přivítal přítomné v zasedací místnosti radnice náměstek Major.

Význam veřejné správy, její obsah a činnost ve své prezentaci představila účastníkům vedoucí odboru správních činností Alena Daubnerová. Posluchači se dozvěděli důležité informace o tom, jak může veřejnost ovlivnit výkon veřejné správy a dostalo se jim vysvětlení také ve vztahu k nejčastěji používaným pojmům s nimiž se na půdě úřadu mohou setkat. Zástupce vedoucí odboru kancelář tajemníka a vedoucí oddělení personálního a právního Vlasta Leštinská přítomné seznámila s chodem úřadu, jeho strukturou i činností jednotlivých odborů magistrátu. „Přednášky vzbudily velký zájem, o čemž svědčily četné dotazy, které na závěr lektorky zodpovídaly,“ zhodnotil přednášku vedoucí odboru ochrany Jan Langr.

„Po přednášce následovala krátká komentovaná prohlídka kaple sv. Jeronýma. Vzhledem k velkému zájmu posluchačů o historii celé radnice je na žádost přítomných naplánována v příštím roce i další podrobnější prohlídka,“ popsal úspěch setkání vedoucí odboru Langr.

Podobné aktivity se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Oblastní unií neslyšících Olomouc jsou odborem ochrany organizovány dlouhodobě. Členové obou organizací už nyní projevili zájem o další besedy, tentokrát ze sociální oblasti.

Fotografie

18. prosince 2014 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster