Aktuality

Olomouc chrání před velkou vodou další protipovodňová opatření

15. listopadu 2013 (pá)

Obyvatelé Olomouce mohou být v případě stoupajících hladin řek opět o něco klidnější. Státní podnik Povodí Moravy totiž dokončil další část protipovodňových opatření, která mají ve výsledku ochránit město Olomouc před více než dvousetletým průtokem, což představuje průtok 650 m3/s. Město se tak opět přiblížilo stavu, kdy bude bezpečně před povodněmi celé ochráněno.

„II. etapa projektu byla započata v srpnu 2012 v návaznosti na několikaletou projektovou přípravu a vyřešení majetkoprávních vztahů. Vzhledem k celkové délce cca čtyři kilometry a rozdílnému charakteru území byla rozdělena do dvou dílčích částí,“ přiblížil situaci technickoprovozní ředitel státního podniku Povodí Moravy Mojmír Pehal. II.A. etapa řeší ochranu oblasti v celkové délce 1,4 kilometru od místa ukončení etapy první (nad mostem Velkomoravská) až po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na Nových Sadech na jihu Olomouce. Dokončení této fáze umožňuje zahájit navazující stavební etapu II.B, která zajistí ochranu centra města. Přesný termín započetí této stavby zatím není stanoven.

V plánovaném záměru se počítá ještě se třetí, závěrečnou etapou, která bude pokračovat v řešení ochrany severní části města až po městskou část Černovír. „Kdo zažil ničivé povodně, dobře ví, že každá další dokončená část protipovodňových opatření je důležitým krokem kupředu,“ konstatoval primátor Marin Novotný. „Město bude kompletně ochráněno až po dokončení všech etap. Velmi bych přál Povodí Moravy i Olomoučanům, aby se bez ohledu na to, kdo bude zrovna vládnout, našly ve státním rozpočtu prostředky na pokračování a dokončení těchto důležitých opatření.“

Projekt stavební etapy II.A. zajistil především v městských částech Nové Sady a Nový Svět zvýšení kapacity koryta řeky Moravy z takzvané dvacetileté vody, což představovalo průtoky 384 m3/s, na průtok 650 m3/s. Byly zde navýšeny dosavadní hráze, vybudovány nové hráze a zdi a snížila se levobřežní nábřežní hrana nad kojeneckým ústavem. Ta by případně umožnila nátok do volného území. „Původní široká berma pod ulicí Velkomoravská byla snížena, vzniklo zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov. Nové hráze vyrostly také kolem kojeneckého ústavu a areálu podniku Povodí Moravy,“ popsal charakter prací David Fína, ředitel závodu Horní Morava.

S případným zvládnutím povodně pomůže i vyvýšený železniční násep. V průběhu celé akce byly odtěženy nánosy o objemu větším než 100 tisíc m3. Součástí projektu bylo také vybudování revitalizačních prvků, které mají vést k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů. Kromě již zmíněného ostrova se jedná například o srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jesepy, tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů. Okolí řeky bylo navíc upraveno tak, že zde vznikl nový příjemný prostor pro vycházky Olomoučanů.

Etapa II.A. je součástí rozsáhlého projektu protipovodňových opatření Olomouce, který byl zařazen do programu „Prevence před povodněmi“ vypsaného Ministerstvem zemědělství ČR za podpory Evropské investiční banky. Investorem je státní podnik Povodí Moravy a Statutární město Olomouc. Celkové náklady na etapu včetně přípravy projektu a výkupu pozemků činily 330 miliónů Kč.

Fotografie

15. listopadu 2013 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster