Aktuality

Pro dobrovolné hasiče i hasičské dorostence uvolnilo město stovky tisíc

1. června 2022 (st)

Zástupci dobrovolných hasičů, městské policie či tvůrce originálního meteorologického monitorovacího systému dostanou od města další finanční podporu. S Martinem Majorem, náměstkem primátora, odpovědným za ochranu obyvatel, a vedoucím odboru ochrany Janem Langrem, podepisovali na radnici smlouvy o dotační podpoře.

Z dotací v oblasti ochrany obyvatel město podpoří jednadvacet různých projektů v celkovém finančním objemu 400 tisíc korun. Dotace jsou poskytovány na základě návrhu odboru ochrany, projednání odbornou komisí a schválení Radou města Olomouce.

„Aktivity dobrovolných hasičů jsou většinou zaměřeny na prevenci a výchovu dětí a mládeže, což město Olomouc dlouhodobě podporuje. Dobrovolní hasiči v tomto směru hrají nezastupitelnou úlohu,“ vysvětlil náměstek Martin Major. Mezi schválenými žádostmi tak najdeme například projekt přiblížení principu tísňových linek a fungování složek IZS pro žáky základních škol. „Dotacemi podpoříme také například hasičské sportovní soutěže nebo letní tábor pro mladé hasiče z hanáckého okrsku,“ doplnil Martin Major.

Dotace umožní třeba hasičské letní tábory, sportovní dny pro děti, společenské akce dobrovolných hasičů či sportovní činnost. Podpora zamíří i na oslavy 100 let založení sboru Olomouc - město. Pro dotaci si přišel také autor městského meteorologického varovného a sledovacího systému MEMWACS. Sítě automatických meteorologických stanic, které poskytují okamžité informace o neobvyklých meteorologických jevech, jako jsou například přívalové deště.

„Pravidelná setkání s adresáty těchto dotací mám opravdu rád, moc si vážím toho, co pro město a pro konkrétní skupiny obyvatel, zejména pro děti a mládež, dělají,“ konstatoval po podpisu smluv Martin Major.

Fotografie

1. června 2022 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster