Aktuality

Únik ropných látek na hladině Bystřice u budovy Olpranu

15. srpna 2003 (pá)

V neděli dne 10. 8. 2003 v 19.30 hod byl ohlášen Hasičskému záchrannému sboru (HZS) únik ropných látek na hladině Bystřice u budovy Olpranu.

Operační středisko HZS o této situaci dále informovalo Inspekci životního prostředí, Ing. Radka Zapletal z odboru ochrany jako člena držícího havarijní službu MmOl a také RNDr. Petra Loyku, vedoucího odboru životního prostředí. HZS společně se 75. zvz jímali za pomoci sorbentů ropné látky z hladiny do zvláštního kontejneru, který odvezlo vozidlo Technických služeb města Olomouce k likvidaci. Poté, co se podařilo z Bystřice odstranit většinu ropných látek lokálními prohlídkami pátrala PČR po vinících této havárie, bohužel neúspěšně. Následně bylo podáno trestní oznámení o znečištění říčky Bystřice na neznámého pachatele.

V pondělí dne 11. 8. 2003 ve 14.00 hod byl znova ohlášen výskyt ropných látek na hladině Bystřice na témže místě jako předchozí den (výusť kanalizace z průmyslové zóny). Při zvýšeném průtoku kanalizační stokou došlo pravděpodobně ke splavení většího množství ropných látek ze stěn výpustě. Stejným způsobem jako předchozí den bylo koryto Bystřice vyčištěno. Byl také navržen další postup řešení celé situace.

Za pomocí HZS byl ve středu dne 13. 8. 2003 v 16.30 hod proveden proplach celé výpustě, aby došlo k vyčištění stěn kanalizace a zbytek ropných látek byl za pomocí sorbentu z vody odstraněn. Díky těmto včasným zásahům nedošlo k většímu úhynu vodních živočichů v toku řeky.

Materiál HZS Olomouckého kraje spotřebovaný při likvidaci škod

Materiál Množství Cena za kus Celkem
NOVAP 40 pytlů 317,20 12688,00
Univerzální sorpční ponožky 15 ks 333,00 5000,00
Univerzální sorpční rohož 1 bal./100 ks 30,00 3000,00
Polyethylenové pytle 100 ks 21,00 2100,00

Pozn.: HZS Olomouckého kraje navrhuje po dohodě s odborem ochrany spotřebovaný materiál uhradit z udělené pokuty (v rámci řízení vedeného odborem životního prostředí MmOl vůči provozovateli areálu) a následně předat olomoucké stanici k použití při dalších mimořádných událostech.

Fotografie

15. srpna 2003 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster